Lúčové zbrane

TYP Časticový lúč [vojnová loď - proti stíhačkám]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik Primus]
najnižší = 5 terawattov
priemerný = 100 terawattov
najvyšší = 500 terawattov
POPIS Časticový lúčový kanón vystreľuje prúd nabitých častíc získaných z veľkého množstva atómových častíc pri rýchlosti blízkej rýchlosti svetla. Časticové lúče si doslova prerazia cestu cez hocičo, s čím prídu do kontaktu a sú veľmi efektívne ako zbrane krátkeho i dlhého dosahu. Dvojité časticové polia sú hlavnou súčasťou Narnskej a Centaurskej obrany na vesmírnych staniciach a vojnových lodiach a väčšie časticové lúčové kanóny sú často použité v obranných satelitoch.
 
TYP Röntgenový laser [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
Omega]
najnižší = 180 terawattov
priemerný = 3 600 terawattov
najvyšší = 12 000 terawattov
POPIS Röntgenový časticový laser je založený na Centaurskom bojovom laseri, vyvinutým Narnmi. Táto zbraň bola predaná mnohým rasám, vrátane Pozemskej aliancie počas Pozemsko/Minbarijskej vojny. S trochou ľudskej vynachádzavosti bola zbraň modifikovaná a je teraz najvýkonnejšou variantou röntgenového časticového laseru v súčasnosti. Ale i napriek všetkým modifikáciám, táto zbraň stále pracuje na rovnakom základe ako normálny bojový laser. Röntgenový časticový laser v podstate kombinuje prieraznú silu ťažkého časticového lúču s rezacou silou sústredeného svetelného lúču. To ho robí v podstate efektívnejším na krátke vzdialenosti a zvyšok zabezpečí plazmový laser s kratšou dobou dobíjania.
[POZNÁMKA: Je to kombinácia časticového lúču a röntgenového laseru, ktorá určuje farbu zbrane. Táto farba veľmi závisí od druhu použitej hmoty v časticovom lúču.]
 
TYP Fúzny kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik Sharlin]
najnižší = 175 terawattov
priemerný = 14 000 terawattov
najvyšší = 46 700 terawattov
POPIS Fúzny kanón je, napriek úmyslu a plánu, priamočiara fúzna bomba. Používajúc gravitačné pole, v ktorom je fúzna explózia zadržaná, výbuch je sústredený a usmernený smerom von zo strieľne používajúc buď gravitačné alebo elektromagnetické pole ako prechodné médium. Zloženie tohto energetického lúču je: vysoko energetické röntgenové lúče, gama lúče, ióny a prúd supernabitej plazmy. Táto silná zbraň je hlavnou oporou minbarijských stredných kanónov a menšie verzie môžeme nájsť na niektorých stíhačkách.
 
TYP Fúzny kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik Sharlin]
najnižší = 200 terawattov
priemerný = 16 000 terawattov
najvyšší = 54 000 terawattov
POPIS Fúzny kanón je, napriek úmyslu a plánu, priamočiara fúzna bomba. Používajúc gravitačné pole, v ktorom je fúzna explózia zadržaná, výbuch je sústredený a usmernený smerom von zo strieľne používajúc buď gravitačné alebo elektromagnetické pole ako prechodné médium. Zloženie tohto energetického lúču je: vysoko energetické röntgenové lúče, gama lúče, ióny a prúd supernabitej plazmy. Táto silná zbraň je hlavnou oporou minbarijských stredných kanónov a menšie verzie môžeme nájsť na niektorých stíhačkách.
 
TYP Neutrónový kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik Sharlin]
najnižší = 350 terawattov
priemerný = 28 000 terawattov
najvyšší = 94 000 terawattov
POPIS Neutrónový kanón používaný Minbarmi je molekulárna zbraň s oveľa väčším ničivejším potenciálom ako ktorákoľvek iná doteraz videná časticová lúčová zbraň. Na rozdiel od normálneho neutrónového kanónu strieľa minbarijská varianta plynulý prúd antineutrónov, ktoré spôsobujú spontánny molekulárny rozpad nepriateľského cieľa. Tento antineutrónový prúd je zadržaný v silnom gravimetrickom alebo elektromagnetickom poli, ktoré zabraňuje lúču reagovať s niečím iným okrem určeného cieľa. Navyše, keďže neutróny nemajú elektrický náboj, nie sú známe žiadne elektronické protiopatrenia ako EM polia alebo interceptory, podobné tým, ktoré používa Pozemská aliancia, a ktoré nemajú žiadny efekt na túto zbraň.
 
TYP Kvantový gravimetrický výbojový kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
Whitestar]
najnižší = 2 000 terawattov
priemerný = 46 000 terawattov
najvyšší = 160 000 terawattov
POPIS Kvantový gravimetrický výbojový kanón je založený na vorlonských zbraniach a je charakteristický pre lode ISA, ako Whitestar a nový torpédoborec triedy Victory. Táto energetická zbraň strieľa silný prúd antihmoty obsiahnutej vo vnútri silného gravimetrického poľa. Použitím opačných gravimetrických vĺn schopných rozrezať takmer každý pancier, kombinovaných so silným antihmotovým prúdom robí z tejto zbrane jednu z najsilnejším a najsmrtelnejších zbraní použitých na bojovej lodi.
↑ Hore