Pulzné zbrane

TYP Pulzný výbojový kanón [stíhačka]
VÝKON
[Príklad lode:
Starfury]
najnižší = 20 megawattov (?)
priemerný = 400 megawattov (?)
najvyšší = 2 gigawattov (?)
POPIS Pulzný kanón je primárna zbraň mnohých stíhačiek používaných mladšími rasami. Táto masívna a silná pulzná plazmová zbraň strieľa niekoľko po sebe idúcich zhlukov nabitej plazmy. Používajúc rotujúci valec (založený na konceptuálnom dizajne ako revolver), nabitá plazma je vstreknutá do spaľovacej komory odkiaľ je elektrickým výbojom vystrelená zo zbrane.

Pre plavidlo ako je pozemská SA-23E Arrora Starfury, je najnižší výkon pulzného kanónu 20 megawattov. Celkový energetický výkon zbrane Starfury na salvu pri maximálnom výkone je 32 gigajoulov. Malo by sa spomenúť, že staršie modely tejto zbrane, ako tie na SA-23E Arrora, môžu vystreliť len štyri zhluky z každého valca, potom sa vybijú. Novšie verzie, ako tie na SA-26 Thunderbolt môžu strieľať stabilný, plynulý prúd koncentrovanej plazmy.

 
TYP Plazmový kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
Babylon 5]
najnižší = 640 terawattov
priemerný = 12 700 terawattov
najvyšší = 42 400 terawattov
POPIS Jednou z najsilnejších zbraní použitých na vojnových plavidlách mladších rás je plazmový kanón. Tento typ zbrane strieľa zhluky nabitej plazmy. Zhluky po zrážke s cieľom explodujú a prepália sa cez trup nepriateľského plavidla. Môžu síce vystreliť len jeden masívny energetický zhluk, potom sa musia znovu nabiť, ale spôsobia veľa škôd. Jediným kľúčovým nedostatkom tejto zbrane je jej krátky efektívny dostrel.
 
TYP Pulzný kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik G'Quan]
najnižší = 160 terawattov
priemerný = 3 200 terawattov
najvyšší = 10 600 terawattov
POPIS Pulzný kanón funguje principiálne veľmi podobne ako pulzný výbojový kanón na mnohých stíhačkách, je ale prispôsobený na použitie na bojových lodiach. Podobne ako plazmový kanón vystreľuje táto zbraň niekoľko po sebe idúcich pulzov supernabitej plazmy. V priemere nie je každý jednotlivý pulz taký silný ako tie, vystrelené štandardným plazmovým kanónom, ale všetka energia dohromady je podstatne silnejšia a dáva tejto zbrani lepšiu šancu na zasiahnutie cieľa. Okrem toho, táto zbraň má podstatne lepší dostrel než normálny plazmový kanón. Minimálna doba nabitia je zvyčajne jedna sekunda. Toto je vynikajúca zbraň pre takmer všetky mladšie rasy.
 
TYP Iónový kanón [vojnová loď]
VÝKON
[Príklad lode:
krížnik Vorchan]
najnižší = ??? terawattov
priemerný = ??? terawattov
najvyšší = ??? terawattov
POPIS Iónový kanón, niekedy nazývaný ako "plazmový akcelerátor", je jednou z najsilnejších zo všetkých známych výbojových zbraní používaných v dnešnej dobe. Táto mohutná zbraň strieľa masívne pulzy husto stlačených iónov, kombinovaných s energeticky supernabitou plazmou pri extrémne vysokej rýchlosti. Iónové kanóny majú extrémne vysoký účinný dostrel, viac než dvojnásobný oproti štandardným plazmovým zbraniam a množstvo iónových pulzov umožňuje relatívne ľahko prejsť nepriateľským pancierom. Centaurské lode, ktoré sú vybavené touto zbraňou, sú schopné zničiť nepriateľskú loď jediným výstrelom.
↑ Hore