Excalibur (dáta)

Excalibur strieľa

*Dĺžka Excaliburu 2 990,31 metrov bola potvrdená Timom Earlsom - vedúcim vizuálnych efektov pre B5/Crusade a uvažuje sa o veľkosti kanóna torpédoborca triedy Victory. Tim Earls sa nevyjadril ku Gideonovej poznámke, že je loď jednu a štvrť míle dlhá a fanúšikovia sa obecne domnievajú, že sa buď preriekol a chcel povedať "jednu a trištvrte míle" alebo hovoril o VNÚTORNEJ dĺžke lode, ktorá by mohla byť naozaj okolo 2 000 metrov.

Prvý stupeň *Najnižší energetický výkon štandardného kvantového výbojového kanónu je založený na vyparení drakhského Nájazdníka touto zbraňou vo filme "Volanie do zbrane". Dĺžka drakhského Nájazdníka sa odhaduje asi na 215 metrov s hmotnosťou 75 510 metrických ton. Keby bol zložený zo železa, rovnal by sa bol vyparenia 7,8*106 joulov na kilogram. Celkový najnižší energetický výkon potrebný k vypareniu Nájazdníka môže byť 5,9*1014 wattov.

Vzhľadom na to, že lúč prešiel priamo cez drakhského Nájazdníka a vzhľadom na fakt, že drakhské lode nie sú vyrobené zo železa, je táto zbraň pravdepodobne oveľa silnejšia, než je tu uvedený najnižší výkon. Pokiaľ by bolo plavidlo Drakhov vyrobené z materiálov silných ako minbarijské, potom by kvantový výbojový kanón vystrelil lúč s odhadovanou silou najmenej 4,7*1016 wattov. Keď vezmeme do úvahy, že prešiel priamo cez drakhskú loď a jej hmota nekladie takmer žiadny odpor intenzívnemu výboju zbraní Excaliburu, je pravdepodobné, že priemerný výkon sekundárnych lúčových zbraní Excaliburu sa pohybuje okolo 1*1017 wattov.

Druhý stupeň **Najnižší výkon hlavnej zbrane je založený na zničení asteroidu videného vo "Volanie do zbrane". Asteroid bol zničený v priebehu sekundy po dopade. Podľa novelizácie bol asteroid veľký asi ako Biela hviezda (str. 69), čiže asi 500 metrov po dĺžke v jeho najdlhšom bode a najmenej 400 metrov v najužšom, to nám dáva odhadovanú hmotnosť nie menšiu než 629,6 miliónov ton. A podľa svetlošedej farby je pravdepodobne zložený z kamenistého železa a nebol to uhlíkový asteroid.

Treba poznamenať, že asteroid nebol vyparení, ale rozbitý, lúč spôsobil, že asteroid explodoval a roztrhal sa na kusy. Nanešťastie nám scéna neposkytuje mnoho použiteľných informácií, takže presne nevieme, ako veľa bol asteroid zničený lúčom a ako veľa bol zničený tepelnou expanziou a/alebo hmoto/antihmotovou reakciou pri dopade lúču. Ale zničenie asteroidu videného vo "Volanie do zbrane" bude základom pre hodnotu pre vyparenie počítané nižšie.

Pri hmotnosti 6,296*1011 kilogramov a vzhľadom na skutočnosť, že je na vyparenie potrebných 7,8*106 joulov na kilogram, bolo by na kompletné vyparenie asteroidu treba 4,91*1018 joulov. Preto najnižší odhadovaný výkon zbrane Excaliburu videnej v tejto scéne môže byť približne 4,91*1017 joulov. To síce nie je úplne presný odhad celkového výkonu tejto zbrane, navyše keď zoberieme do úvahy, že motory Excaliburu - kľúčový komponent potrebný k plnej funkčnosti zbrane - neboli funkčné. Excalibur sa dostal do palubnej vzdialenosti pomocou vlečných lodí, ako bolo vidieť vo filme a napísané v románe.

Treba tiež poznamenať, že v románe bolo napísané, že sa lúč vystrelený z Excaliburu sa neoprel o loď - nebol tu žiadny spätný odraz. V skutočnosti bolo v románe "Volanie do zbrane" špeciálne napísané, že bol Excalibur vybavený "zbraňami bez spätného odrazu" (str. 68).

V epizóde "War Zone" vystrelil Excalibur na Drakhský krížnik, ktorý bol podľa Tima Earlsa 3 316 metrov dlhý... a on by to mal vedieť, pretože Tim určoval veľkosti všetkých kanónov pre lode a plavidlá v univerze Babylonu 5. Lúč prešiel priamo cez poškodenú loď Drakhov v stotine sekundy a pokračoval ešte niekoľko kilometrov, dokiaľ sa nestratil z dohľadu. Vzhľadom na to, že má lúč približne 235 metrov v priemere, objem asi 130 miliónov metrov kubických, bol okamžite privedený k bodu vyparenia. Teda ak vieme toto, môžeme oveľa presnejšie vypočítať najnižší výkon hlavných zbraní Excaliburu v porovnaní so scénou s asteroidom vo "Volanie do zbrane".

Prispôsobené pre prázdny vesmír, mohlo byť celkové vyparené množstvo zhruba 52,5 miliónov metrických ton. Pokiaľ by drakhská loď bola zložená zo železa, celková energia potrebná na vyparenie by mala byť 4,05*1017 wattov, s vypožičaním niektorých čísel na pomoc z "Volanie do zbrane". Nanešťastie lúč nielen zničil poškodenú drakhskú loď, ale prešiel priamo cez krížnik a pokračoval ďalej, až kým nezmizol z dohľadu. To môže naznačovať, že palebná sila zbrane je prinajmenšom o stupeň silnejšia než číslo uvedené vyššie. V záujme opatrnosti ale budeme stále používať čísla uvedené vyššie.

Samozrejme, drakhské krížniky nie sú vyrobené zo železa a ich pancier a technológia (založené na technológii Tieňov) je oveľa lepšia než minbarijská. Pokiaľ sú teda ich lode vyrobené z materiálu rovnému minbarijskému, ktorý je približne 80-krát silnejší než náš základný materiál, potom musí byť energia potrebná k prerazeniu drakhskej lode 32,5*1018 wattov, alebo ak ju prispôsobíme dobe trvania výboja, musí byť celkový výboj 4,07*1021 joulov. Tieto čísla odpovedajú číslam celkového energetického výkonu založenému na priemernom výkone reaktoru a vďaka tomu môžeme predpokladať, že maximálny výkon lúču je v rozsahu 1,0 až 7,0*1021joulov.

↑ Hore