P.P.G. puška

P.P.G. rifle

Trieda:
PPR Pozemských síl
Typ:
Mk.II & Mk. IX PPR podľa zmlúv 4474-6652a & 7541-6222
Dĺžka:
68 až 80 cm
Hmotnosť:
3.6 kg
Energetický zdroj:
fúzne batérie - Deutérium/Tritérium
Počet výstrelov:
32 až 64
zvláštne zabezpečenie:
molekulárne kódovaná pažba
snímač odtlačku prsta

Štandardná ťažká útočná puška Pozemských síl pre osobné použitie je Auricon Mk. II PPR puška a Mk. IX útočná puška. Obe tieto masívne zbrane sú schopné vystreliť 32 a 64 krát. Rovnako ako štandardná Auricon EF-7 pištoľ, i PPR puška používa "Kapsle" naplnené veľmi zhusteným héliom spolu s fúznou batériou ako zdrojom energie. Zbrane používajú laser k ionizácii hélia a premenia ho na plazmu. Počas premeny je plazma uzatvorená do elektromagnetickej bubliny a potom nabitá elektrickým nábojom, ktorý vystrelí héliovú plazmu zo zbrane rýchlosťou zvuku.

PPG pušky strieľajú v rozsahu od silných kilowattov po slabé megawatty, v závislosti na nastavení zbrane. Čím vyššie nastavenie, tým menej výstrelov je zbraň schopná vystreliť z jedného zásobníka. Variant ťažkej útočnej pušky Mk. IX je najsilnejšou použiteľnou plazmovou puškou Pozemských síl, schopnou strieľať nielen stabilný prúd ionizovanej plazmy, ale tiež rôzne plyny, projektily a plazmové granáty.

↑ Hore