Pulzné a plazmové zbrane

Úvodný obrázok
Ťažký plazmový kanón Babylonu 5 strieľajúci supernabité zelené pulzy na Clarkove sily v epizóde "Severed Dreams."

Pravdepodobne najbežnejšou, ale najviac nedoceňovanou zbraňou používanou vo vesmíre Babylonu 5 sú zbrane plazmového základu známe tiež ako "plazmové kanóny" a "pulzné kanóny." Tieto zbrane plazmového základu sú používané všade, od jednomiestnych stíhačiek až po veľké bojové lode a samozrejme stanicou Babylon 5, ktorá je vyzbrojená najnovším typom týchto plazmových zbraní, ktorými ju Pozemská aliancia vyzbrojila v roku 2259 (2. sezóna - "Gropos").

V "Severed Dreams" sme videli, aká silná je táto zbraň, čo niektorých viedlo k debate či je alebo nie je zelená ťažká plazmová zbraň na stanici Babylon 5 silnejšia než časticové lasery. Sú dokonca takí, ktorí tvrdia, že vzhľadom k poznámke Ivanovej, že protistíhačkové zbrane nad dokom Babylonu 5 majú údajne výkon 200 megawattov, že žiadna zbraň bojovej lode z univerza Babylonu 5 nie je silnejšia než táto. Nastal čas rozdeliť fakty od fikcie.

Na obrázkoch pod textom môžeme vidieť výsledok početných zásahov od ťažkých plazmových kanónov stanice Babylon 5. Na prvom obrázku vidíme jeden zelený plazmový výboj letiaci na Roanoke (nesprávne označený Agrippa CGI tímom). Na druhom obrázku vidíme poškodenie spôsobené dopadom, keď plazmový výboj explodoval a prepálil sa cez ťažko opancierovanú prednú časť torpédoborca triedy Omega. (Prosím všimnite si, že druhá explózia videná na rotačnej sekcie bola od druhého pulzu, nie od prvého, ktorý zasiahol prednú časť).

Obrázok #1 Obrázok #2
Obrázok #3 Obrázok #4

Na obrázkoch tri a štyri vidíme zblízka poškodenie spôsobené ťažkou plazmovou zbraňou. Vyznačíme si postihnutú oblasť a zväčšíme si Roanoke, môžeme vidieť, že postihnutá oblasť výbuchu meria najmenej 3,436 metrov štvorcových. Použijúc snímky a fotografie z televízie a kníh, môžeme určiť, že hrúbka panciera je tri až päť metrov. Kvôli opatrnosti použijeme menšiu hodnotu troch metrov, čo znamená, že ťažké plazmové kanóny Babylonu 5 sú schopné rozložiť/vypariť celkom 10,308 metrov kubických.

Vzhľadom k jasnému záblesku a explózii je veľmi ťažké určiť, aké poškodenie spôsobil plazmový pulz pri počiatočnom dopade, ale konečný výsledok je jasný - postihnutá oblasť bola vyparená dopadom, alebo prinajmenšom rozložená. K ďalším výpočtom však použijeme hodnoty pre vyparenie.

Prečo vyparenie a nie vyvarenie alebo rozloženie? Dobre, vzhľadom k jasnému záblesku nemôžeme určiť presný účinok počiatočného dopadu, okrem to že tu bola explózia a oblasť sa rozžiarila do biela. Žiara poklesla asi za sekundu a postihnutá oblasť bola preč. To poukazuje na vyparenie, ktoré po tom zostalo ako výsledok poškodenia pri dopade, čo sa nezhoduje s incidentom s časticovým laserom (pozri analýzu röntgenového časticového laseru). Z toho môžeme prehlásiť nasledujúce.

Ťažký plazmový kanón Babylonu 5 spôsobil, že sa 10,308 kubickým metrov vyparilo za menej než sekundu. Za predpokladu, že pancier pozdĺž trupu Omegy je zo železa s hustotou 7,870 kg/m3, bolo vyparených celkovo 81,123,960 kg. K privedeniu železa na bod vyparenia je potrebných 7,845,085.6 J/kg. Prečo?

Začneme od 150 Kelvina alebo 150 stupňov od absolútnej nuly k bodu tavenia železa. 1811 K je bod tavenia železa, takže 1811 K - 150K = 1661 K

1661 K * 449 J/(K*kg) = 745 789 J/kg
Teplota skvapalnenia (roztavenia)
13 800 J/mol * 1 mol/55,847g = 247,1 J/g
247,1 J/g * 1 000 g/1 kg = 247 100 J/kg
Bod varu
3134 K je bod varu železa.
3134 K - 1811 K = 1323 K = 594 027J/kg
Teplota varu (vyparenia)
349 500 J/mol * 1 mol/55,847g = 6 258,1696 J/g
6 258,1696 J/g * 1 000 g/1 kg = 6 258 169,6 J/kg

Celková energia potrebná na vyparenie 1 kg železa sa rovná "7,845,085.6 J/kg"

ZÁVER - Celkový najnižší výkon, o ktorom predpokladáme, že je štandardný výboj najťažšej plazmovej zbrane Pozemskej aliancie, je 6 36*1014 joulov (636 Terajoulov - 636 424 410 410 976 joulov), čo sa rovná 152 kilotonovej bombe.

Ako sme poznali, pancier Omegy NIE JE tvorený zo železa, a hrubý odhad je ten, že pancier Pozemských síl je najmenej 20x silnejší než náš základný materiál, teda ťažký plazmový kanón musí mať priemerný výkon najmenej 1.27*1016 joulov (12,728 Terajoulov - 12,728,488,208,219,520 joulov), čo sa rovná 3 megatonovej bombe.

Okrem toho, toto je štandardný výboj, nie maximálny. Ak predpokladáme, že štandardný výboj je 30% kritickej energie, maximálny výkon ťažkého plazmového kanónu Pozemských síl nie je menší než 4.24*1016 joulov (42,428 Terajoulov - 42,428,294,027,398,400 joulov), čo sa rovná 10 megatonovej bombe.

Prosím, všimnite si: To znamená, že ťažké plazmové zbrane na lodiach Pozemskej aliancie sú schopné vygenerovať výboj, ktorý je aj pri najnižšom výkone oveľa väčší ako fúzna bomba použitá na zničenie Čiernej hviezdy (Black Star) vo filme "In the Beginning".

↑ Hore