Štíty Prvých

Úvodný obrázok

Na rozdiel od mladších rás v univerze Babylon 5 sú prastaré rasy ako Vorloni, Tiene a ostatní Prví schopné chrániť svoje lode energetickými štítmi schopnými lámať/vychyľovať prichádzajúcu paľbu zbraní, ako uviedol Lennier, keď popisoval podobný systém integrovaný do triedy Whitestar v dvojepizóde "War Without End".

Štíty používané Prvými nezodpovedajú obranám bežne sa vyskytujúcimi v science fiction alebo obrane používanej rasou z Tretieho priestoru, tj. bublinovým štítom, ale zdajú sa byť povrchovými obrannými poľami schopnými lámať a/alebo vychyľovať energiu preč od trupu. Príkladom môžu byť lode Tieňov, ktoré žiaria po zásahu, keďže ich štíty rozptyľujú energetický lúč po celom trupe, oslabujúc jeho efekt (ako vidno nižšie).

V stopách predchádzajúceho poznania by sa mohlo zdať, že BattleCrab Tieňov a tiež vorlonský Star Dreadnought sú ľahko schopné odolať útoku lúčových aj explozívnych zbraní v rozsahu niekoľkých exawattov. Koľko opotrebenia treba nie je jasné, ale keďže lode Vorlonov aj Tieňov boli nútené čeliť si navzájom v neprerušenom boji najmenej 20 minút počas epizódy "Into the Fire", a za predpokladu že ich lode dostali jeden zásah za minútu, bitka by naznačovala, že štíty na lodiach Vorlonov a Tieňov odolajú útokom v rozsahu niekoľkých gigaton.

↑ Hore