Teória tretieho priestoru

Film: Tretí priestor

Otázka: Čo je to tretí priestor?

Na pochopenie ako funguje tretí priestor je potrebná aspoň základná znalosť fungovania Hyperpriestoru. Aby ste nemuseli čítať detailný popis napíšem vám tu skrátenú verziu fungovania hyperpriestoru.

HYPERPRIESTOR: - Na to aby sme pochopili ako funguje hyperpriestor nieje potrebné vedieť, ako vznikol, ani z čoho sa skladá. Vezmime jednoducho že tu je (samozrejme v Babylone 5), ako fakt. Hyperpriestor je vo svojej podstate priestor kde čas a vzdialenosť fungujú v inej rovine. Teda loď čo by normálne letela z jedného bodu k druhému štyri pozemské roky, tam priletí za pár hodín. (Pre začiatok som vynechal zopár vedľajších informácií týkajúcich sa hyperpriestorových prúdov a nepravidelnosti hyperpriestoru t.j. že hyperpriestor nezodpovedá úplne presne normálnemu priestoru v rozpoložení pevných bodov ako sú napr. hviezdy. To samozrejme čas za ktorý loď dosiahne svoj cieľ skresľuje.) V jednoduchom trojdimenzionálnom vykreslení je možné hyperpriestor zobraziť ako guľu (plnú), pričom normálny priestor (vesmír) je povrch tejto gule. Pri vstupe do hyperpriestoru vstúpime do tejto guľe a vzdialenosť od jedného bodu k druhému je tu kratšia ako na povrchu. Čím hlbšie do hyperpriestoru vstúpime tým sa vzdialenosti skracujú, avšak na to aby sme mohli ísť hlbšie do hyperpriestoru musíme mať lepší tzv. ukotvovací signál, pomocou ktorého vieme kde sa nachádzame a vieme určiť bod a rozsah vytvorenia skokového bodu, bez ukotvovacieho signálu sa v hyperpriestore stratíme. Čím hlbšie ideme do hyperpriestoru tým sa rovina času a priestoru viac a viac mení. Vyspelejšie rasy ako Vorloni nepoužívajú ukotvovací signál ako ho poznáme napr. u ľudí ale majú v každej lodi hyperpriestorový ventil ktorý je v podstate akýmsi spojením medzi priestorom a hyperpriestorom. Ventil je zdrojom nevyčerpateľnej energie a zároveň je sám ukotvením v normálnom priestore i hyperpriestore. Toto im dáva možnosť cestovať v hyperpriestore bezpečnejšie a zároveň omnoho rýchlejšie. Keďže poznáme základné fungovanie hyperpriestoru môžme sa pustiť do teórie Tretieho priestoru.

TRETÍ PRIESTOR: - Nazývame ju teóriou, pretože zatiaľ nebolo o treťom priestore zistené nič čo by sa dalo podložiť dôkazom. Z toho čo vieme o Treťom priestore, teda čo bolo povedané samotným odkazom stvoriteľov brány do tretieho priestoru (Vorloni), vieme že tretí priestor v samotnej svojej podstate nie je podobný hyperpriestoru, pretože bez brán nie je možné z neho vystúpiť, alebo len zatiaľ nik nevie ako. Z náznakov ktoré boli o treťom priestore povedané či bolo na ne inak poukázané vieme že cestovanie tretím priestorom trvá iba okamih a keďže vieme že čas a priestor sa v hyperpriestore mení čím sme hlbšie, vieme celkom presne určiť čo to tretí priestor je. Keďže cestovanie tretím priestorom je rýchlejšie ako hyperpriestorom, lepšie povedané rýchlejšie ako doterajšia možnosť cestovania hyperpriestorom, pretože ani Vorloni ani iné staré a vyspelé rasy nemôžu (nevedia) vstúpiť do hyperpriestoru tak hlboko aby dosiahli možností tretieho priestoru, uvažujme (je to veľmi pravdepodobné že to tak je) že tretí priestor je nejaká oblasť hyperpriestoru. A tu si položme jednu zásadnú otázku: Kde v Hyperpriestore je taká oblasť či taký bod odkiaľ máme na ktorékoľvek miesto v celom vesmíre tak isto ďaleko či blízko? Ak je teda táto teória správna tak tretí priestor nie je nič iné ako stred hyperpriestoru (stále berieme hyperpriestor ako guľu), miesto odkiaľ ísť niekam trvá len okamih. Niečo si ale musíme ujasniť. Ak sa nachádzame v strede hyperpriestoru sme vlastne vo všetkých bodoch normálneho vesmíru naraz, tak ako určíme bod výstupu (miesto kde chceme vstúpiť do normálneho priestoru)? Nie je to možné, preto rasa čo ovláda tretí priestor nemôže vystúpiť tam kde nie je brána, pretože brána je tým bodom čo nám dovolí opustiť tretí priestor. Nie je to až také zložité. Ako sa Vorlonom podarilo vytvoriť takúto bránu? No nato sme príliš mladá rasa aby sme to vedeli pochopiť. Ostáva ešte jedna otázka. Prečo Vorloni verili že práve tam sa nachádza "Boh"? je to aj v našej ľudskej viere, veríme že Boh je všade, všadeprítomný, teda Boh musí byť na mieste kde "byť", znamená obsiahnuť celý vesmír. To miesto je stred Hyperpriestoru, nazývaný tiež Tretí priestor.

Teória tretieho priestoru

Je to len moja osobná teória, aj keď poznatky som čerpal z rôznych podnetov, sám neviem či tretí priestor je braný v tomto meradle, ale je to asi jediné rozumné vysvetlenie toho čo je tretí priestor, bez vymýšľania ďalších časopriestorových dimenzií. Možno existuje už pár teórií z tejto oblasti, zatiaľ som ich nečítal, ale rád si, ich prečítam, ak nejaké sú.

Autor: František Cisár

↑ Hore