Datakryštáľ

Datacrystal

Trieda:
dátový pamäťový kryštál
Typ:
holografický
Dĺžka:
3,2 cm [priemerne]
Hmotnosť:
30 gramov [?]
Energetický zdroj:
N/A
Výdrž:
500 rokov
zvláštne zabezpečenie:
holografické kódovanie

Dátové kryštály (datakryštály) sú hlavnou pamäťovou jednotkou používanou v medzihviezdnom obchode a pri konštrukcii všetkých hlavných počítačových systémov. Dátové kryštály sú vytvárané v prostredí s nulovou gravitáciou a pracujú na základe ohýbania a lámania svetla, ktoré je smerované cez kryštál používajúci celú sériu laserov.

Tento systém vytvára komplexné holografické dátové vzorce, ktoré ohýbajú a skresľujú svetlo aby napodobnili obrázky a informácie v matematickej forme. Tieto svetelné vzorce sú potom sprístupnené a dekódované holografickým počítačovým systémom. Informácia je v skutočnosti uložená v datakryšáli modifikovaním fyzickej formy kryštálu na molekulárnej úrovni.

Napriek ich krehkému zovňajšku, datakryštály sú tvrdšie než diamanty a majú tepelnú disperznú schopnosť, ktorá im umožňuje fungovanie v takmer každej teplote alebo prostredí, s dátovou kapacitou viac než 500 000 terabytov a prenosovou rýchlosťou 50 gigabytov za milisekundu. To je tiež dôvod, prečo väčšina systémov používa kryštalicko/holografické dátové systémy.

↑ Hore