Komunikátor

Palm link

Trieda:
komunikátor Pozemských síl
Typ:
dlaňový komunikátor Mk.II
Dĺžka:
5 cm
Hmotnosť:
12 gramov
Energetický zdroj:
2 fúzne batérie
Výdrž:
6 rokov
zvláštne zabezpečenie:
molekulárne kódované spájanie

Komunikátor je štandardné osobné komunikačné zariadenie používané od roku 2250 všetkým vojenským personálom Pozemských síl a civilnými osobami pracujúcimi na vojenskej základni Pozemskej aliancie. Komunikátor umožňuje personálu Pozemských síl hlasové pripojenie sa k všetkým komunikačným sieťam (vo vnútri i mimo zariadenia) a počítačovým/bezpečnostným systémom, či už z paluby vesmírnej stanice, kolónie, základne alebo vesmírnej lodi.

Prijímací signál je kódovaný a izolovaný na špecifické systémy, aby sa zabránilo hacknutiu signálu a jednotlivý komunikátor môže byť použitý jedinou osobou. Ochrana proti krádeži zahŕňa molekulárne spájanie, DNA kódovaný povrch, ktorým sa komunikátor priloží na kožu a tak sa prilepí. To zaručuje, že len určitá osoba môže používať konkrétny komunikátor.

Komunikátory tiež umožňujú prístup do tajného bezpečnostného systému, hlasového počítača, kontroly základných systémov a môže byť použitý na lokalizovanie/vystopovanie zranenej osoby. Komunikátor obsahuje takmer 7 terabytov informácií, napríklad informácie o užívateľovi, vrátane molekulárneho/DNA kódovacieho systému, práve tak aj informácie o užívateľovi z takzvanej "psej známky".

Komunikátory obsahujú plazmovú elektrickú batériu s výdržou 6 rokov, 6000 MHz nanoprocesor, infračervený vysielač-prijímač schopný prenosu na rôznych frekvenciách v rozsahu od starého rádia po vysokofrekvenčnú mikrovlnú komunikáciu. Komunikátor používa reproduktor v tekutej forme s mikrofónom, ktorý môže byť aktivovaný buď len hlasom alebo cez dotykové klávesy.

Ak je komunikátor ukradnutý, je takmer nemožné ho hacknúť a to vďaka zabudovaným vnútorným bezpečnostným systémom a kvôli tomu, že na to potrebujete veľmi jemné a presné technické vybavenie. Hoci je extrémne ťažké komunikátor hacknúť, nie je to nemožné a personál Pozemských síl by mal ukradnutý komunikátor okamžite ohlásiť príslušnej osobe.

↑ Hore