Zbrane Tieňov

Najsilnejšími rasami v Babylone 5 boli Vorloni a Tiene. Tieto dve rasy existovali miliardy rokov a vlastnili tak vyspelú technológiu, že sa zdala byť takmer magickou.

Z taktického hľadiska, najdôležitejšími stránkami technológie Vorlonov a Tieňov boli ich štíty, pancier a zbrane, ktoré boli považované za oveľa lepšie než zbrane ostatných rás vo vesmíre. Na tomto mieste nájdete ohodnotenie spomenutých vecí.

Úvodný obrázok

Zbrane Vorlonov a Tieňov boli najpôsobivejším stelesnením ničivej sily, aká sa dala nájsť v univerzu Babylonu 5 a hoci Vorloni použili svoje zbrane len niekoľkokrát, Tiene svoje používali celkom často. Pravdepodobne najpozoruhodnejším incidentom zachytávajúcim úžasnú silu zbraní Tieňov bol ich útok na narnskú flotilu pri Gorashi VII a ich útok na narnskú kolóniu v Sektore 14. Teraz krok za krokom preberieme a zanalyzujeme oba incidenty.

↑ Hore