Veľkosť flotily

Úvodný obrázok

Najskôr si prosím všimnite, že Pozemská aliancia mala podľa zrománenia filmu "Na počiatku" flotilu asi 50 000 plavidiel. Toto číslo nie je založené na vlastných číslach. Číslo veľkosti flotily je založené na registračných číslach videných na trupe lodí triedy Hyperion, ktoré sú našimi jedinými náznakmi veľkosti flotily v univerze Babylonu 5. EAS Hyperion videný v epizóde "Hlas v pustatine" mal registračné číslo "21 494 IAK". Nevieme čo symbolizujú písmená, ale čísla hovoria za seba. Veľké číslo 21 na boku Hyperiona zrejme značí, že Hyperon bol v 21 000 rade veľkých bojových lodí vyrobených Pozemskou alianciou.

Najvyššie číslo videné na ťažkom krížniku bolo v "Bitke o líniu" v originálnom TNT filme "Na počiatku". Nebolo síce vidieť celé registračné číslo, ale počiatočné číslo bolo 48, čo znamená, že táto loď bola asi 48 000 loďou postavenou Pozemskou alianciou, ktorej zničenie je opísané v románe "Na počiatku". Podľa jednej domnienky, so všetkými loďami zničenými počas vojny s Minbarijmi bola masová produkcia nových lodí nevyhnutná z dôvodu zúfalého pokusu zastaviť minbarijských útočníkov.

Od dôb, kedy Zem získala v roku 2156 skokové schopnosti až do doby Pozemsko-Minbarijskej vojny v rokoch 2245-2248 bolo vyrobených minimálne 60 000 veľkých lodí od vojenských nákladných lodí až po veľké torpédoborce. Z nich bolo asi 70 % vyradených/zničených počas vojny, nehôd, zásahom vyššej moci a podobne. Tento vysoký stratový ukazovateľ je dávaný za vinu z veľkej časti vojne s Minbarijmi.

So 70 % stratami z pôvodných 60 000 má Pozemská aliancia celkovo asi 18 000 lodí. Z 18 000 -ovej silnej flotily Pozemskej aliancie tvoria najmenej polovicu podporné lode pre flotilu - čo znižuje počet na 9 000 lodí. Z tohto čísla tvoria najmenej polovicu hraničné hliadkové lode, korvety a podobne. To nám dáva flotilu s počtom asi 4 500 veľkých bojových lodí, od malých ľahkých krížnikov po veľké torpédoborce.

Pozemská aliancia má teda bojaschopnú flotilu len z asi 4 500 lodí, skladajúcu sa z torpédoborcov, nosičov, dreadnoughtov, bojových krížnikov, fregát a krížnikov rôznych veľkostí.

Vzhľadom k veľkosti galaktickej oblasti to nie je príliš veľké číslo, ak uvážime, že vojenské námorníctvo Spojených štátov má bojaschopnú flotilu z asi 350 rôznych plavidiel s približne 4 000 lietadlami v službe. A toto má slúžiť potrebám len jedného štátu na jednej planéte, nie rozrastajúcemu sa galaktickému impériu zahrňujúcemu tucty slnečných systémov.

S celkom 35 planétami a vojenskými základňami pod zvrchovanosťou Pozemskej aliancie môže byť Zem schopná rozmiestniť 128 bojových lodí na obranu každého jej územia. Nanešťastie má Zem tiež obranné dohody s ďalšími svetmi a jej flotila nestráži len územia Pozemskej aliancie ale tiež územia Ligy svetov susediacimi s ňou, práve tak ako Spojené štáty rozmiestňujú svoje flotily do spojeneckých zemí a strážia oceány ďaleko od amerických hraníc.

Počas Pozemskej občianskej vojny bola flotila Pozemskej aliancie takmer rozdelená na polovicu, keď sa časť pridala k silám kapitána Sheridana, zatiaľ čo ostatné zostali verné prezidentovi Clarkovi. To znižuje veľkosť flotily Pozemskej aliancie len na 2 250 lodí, umožňujúc jej tak rozmiestniť len 64 lodí na každé územie. Veľa lodí bolo tiež stratených, keď boli buď zničené alebo zajaté silami Johna Sheridana a jeho flotily lodí triedy Whitestar. Okrem toho sa mnoho pozemských lodí do vojny nezapojilo, radšej zostali neutrálne než by sa pridali na zlú stranu ... nech by to bola akákoľvek.

Kým Sheridanove sily dorazili k Zemi, mohlo tu byť menej než 60 lodí na obranu územia, niekoľko menších lodí bolo umiestnených pri Jupiteri a Saturne, zatiaľ čo flotila 30 až 35 torpédoborcov triedy Omega sa postavila tvárou v tvár Sheridanovým silám pri Marse. Sheridanove vlastné sily boli vyčerpané vzhľadom k tomu, že jeho flotila obetovala mnoho lodí na udržanie hliadky nad zajatými pozemskými loďami a posádkami lojálnymi Clarkovi a tiež bol nútený držať stráž nad oslobodenými pozemskými kolóniami a základňami.

V súčasnosti má Zem flotilu skladajúcu sa z asi 20 000 veľkých bojových lodí. Z nich zhruba 900 až 1 400 patrí do kategórie Omega. Tí, ktorí pochybujú o tomto čísle, by si mali všimnúť, že v TNT filme "Volanie do zbrane" bolo za jednu noc zničených 212 torpédoborcov Omega a hoci je to veľké číslo, táto strata nebola taká závažná, aby ochromila celú pozemskú flotilu; od Gideonovho príchodu vieme, že mnoho lodí bolo počas bitky stále na ceste k Zemi.

Okrem toho, veľká časť pozemskej flotily sa pravdepodobne skladá z menších bojových lodí postavených na podporu hlavnej bojovej flotily, alebo na stráženie hraníc území Pozemskej aliancie a v udržaní prítomnosti na miestach, kde má Zem životné záujmy. Treba tiež predpokladať, že takmer polovica síl Pozemskej aliancie je v suchom doku alebo uskladnená, pripravená vrátiť sa v prípade vypuknutia vojny späť do aktívnej služby, práve tak ako Spojené štáty a ostatné veľké námorné mocnosti v 2O. / 21. storočí.

↑ Hore