Lúč G.O.D. kanónu

Sheridan
"Aký je jeho cieľ?"
Kapitán Best
"Severná Amerika. Zničí väčšinu východného pobrežia."

Toto je dialóg týkajúci sa časticového lúču jedného satelitu GOD. Kapitán Best, veliaci dôstojník lode Agamemnon povedal zničí (wipe out), ale čo to presne znamená?

Dictionary.com vraví toto:

Frazálne sloveso: wipe out
1. zničiť aleb byť úplne zničený
3. odstrániť úplne a bez stopy

Websters vraví toto:

Vstup: wipe out
Dátum: 1535
Prechodný význam: úplne zničiť: VYHLADIŤ

Vstup: destroy
Výslovnosť: di-'stroi, dE-
Slovný druh: sloveso
Etymológia: Stredné Anglicko, zo starého francúzskeho destruire, z (prevzatého) vulgárneho latinského destrugere, modifikácia z latinského destruere, podľa de- + struere postaviť
Dátum: 13. storočie
Prechodný význam: zbaviť existencie

Vstup: an ni hi late
Výslovnosť: &-'nI-&-"lAt
Slovný druh: sloveso
Flektovaná forma(y): -lat ed; -lat ing
Etymológia: neskoré latinské annihilatus, minulé príčastie slova annihilare zredukované (na nič/podľa nič,nula), z latinského ad- + nihil nič - viac pri NIČ
Dátum: 1525
Prechodný význam: zapríčiniť ukončenie bytia : úplne poraziť

The American Heritage, College Edition vraví toto:
wipe out tr.v
zničiť; vyhladiť

Tri rôzne zdroje definujú "wipe out" ako úplné ukončenie existencie. Ak to neznamená vypariť, tak neviem čo.

Takže čo použijeme pre naše výpočty? Predpokladajme, že celková oblasť je široká asi 30 km do vnútrozemia (takto to máme určené, ale pobrežie sa môže v skutočnosti rozkladať na väčšom území než toto naše). To nám dáva celkovo 132 384 000 000 m3 východného pobrežia Severnej Ameriky. Oblasť môže byť v skutočnosti väčšia než práve udaná, ale nebudeme ju rozširovať na celé pobrežie Severnej Ameriky.

Teda, koľko materiálu by mohol lúč vypariť? Vnikol by hlboko do povrchu, alebo by ho sotva škrabol? Kto vie? Tak poďme vypočítať, čo by bolo za daných situácií. Je tu ešte jedna vec. Budeme to počítať ako zničenie vyparením (ako je definované wipe out) alebo jednoducho zničenie roztavením, ako povedal kapitán? Sakra vypočítame obe?

Z čoho pozostáva zemský povrch? Takmer výlučne zo silikátu. My sa len chystáme vypočítať, aké poškodenie mohol lúč urobiť Zemi, kvôli zrozumiteľnosti (dokonca aj keď vynecháme obrovské množstvo energie potrebnej na zničenie miest).

Takže tu sú naše čísla:

132384000000 m3
2330 kg/m3
2651185 j treba na roztavenie 1 kg kremíka
13230308 j treba na vyparenie 1 kg kremíka
6 cm hĺbky
1 m hĺbky
5 m hĺbky
10 m hĺbky

Pri poškodení povrchu, ktoré by siahalo asi 6 cm do hĺbky, budeme potrebovať 4,19e19 joulov na roztavenie. To sa rovná asi 11682,44 Mt (11,7 Gt). Keby sa mal vypariť, dostaneme 2,45e20 joulov. To sa rovná asi 58 299,3 Mt (58,3 Gt).

Pri poškodení povrchu, ktoré by siahalo asi 1 m do hĺbky, budeme potrebovať 8,18e20 joulov na roztavenie. To sa rovná asi 194 707.27 Mt (194,71 Gt). Keby sa mal vypariť, dostaneme 4,08e21 joulov. To sa rovná asi 971 655 Mt (971,7 Gt).

Pri poškodení povrchu, ktoré by siahalo 5 m do hĺbky, budeme potrebovať 4,09e21 joulov na roztavenie. To sa rovná asi 973 536,34 Mt (973,5 Gt). Keby sa mal vypariť, dostaneme 2,04e22 joulov. To sa rovná asi 4 858 274, 94 Mt (4858,3 Gt alebo takmer 5 Tt).

To nám dáva interval od 11,7 Gt po 973,5 Gt, ak ide o roztavenie, aj keď je to v rozpore s tým, čo povedal kapitán. Ak sa budeme držať poznámky kapitána Besta, dostaneme interval od 58,3 Gt po 5 Tt.

V poriadku, akékoľvek číslo, akýkoľvek dostrel, je to strašne výkonné.

↑ Hore