Gravimetrický motor

Gravimetric engine

Jeden z kľúčových problémov konštrukcie vesmírnych plavidiel, je ich pohon. Jednoduchá axióma, "Každá akcia potrebuje rovnakú, ale opačnú reakciu" limitovala dizajnérov vesmírnych lodí na tradičné (ale veľmi výkonné) variácie rakiet. Hoci sa efektivita mohla líšiť od druhu k druhu po celom známom vesmíre, pre väčšinu, až na niekoľko výnimiek, sú niektoré typy rakiet jediným typom dostupného pohonu.

Ako si niektorí Pozemskí pozorovatelia na Babylone 5 všimli, existuje niekoľko výnimiek tohto pravidla: Vorloni, Tiene, Minbariovia a Centaurovia. Zdá sa, že tieto druhy našli spôsob, ako prekročiť limity raketových motorov, aby umožnili svojim plavidlám akceleráciu a manévrovacie schopnosti, ktoré sú námorníctvá vrátane Pozemskej aliancie neschopné okopírovať. Kľúčom k pokročilej technológii týchto rás je ich schopnosť manipulovať, na makro úrovni namiesto na kvantovej, so špeciálnymi charakteristikami Nulového poľa (Zero Point Field - ZPF), známeho tiež ako Lorentzovo pole.

Možné vysvetlenie trojdimenzionálnej reprezentácie dimenzionálnych objektov známych ako 'superprúdy', verí sa, že sú kľúčovým stavebným kameňom oboch hmôt a energie v našom vesmíre, je ZPF v podstate 'presakovanie', energie v kvantovej mierke v procese premeny do tejto reality. Normálne zahrňuje toto presakovanie vznik i zánik energie, takže výsledkom je takmer nulový nárast energie. Avšak je možné využiť potenciál ZPF ako zdroje energie pre množstvo implikácií. Ako raz poznamenal fyzik Richard Feynman, energie obsiahnutej vo vesmíre, definovanej ako jednoduchá šálka kávy - kdekoľvek vo vesmíre - je dosť na uvarenie všetkých oceánov na Zemi.

Existujú však ďalšie vysvetlenia ohľadom ZPF poľa okrem toho o obrovskom zdroji energie. Okrem toho bolo objavené, že zotrvačnosť, teda schopnosť objektu zostať v pokoji, keď sú v pokoji a zostať v pohybe, keď sú v pohybe, je prejavom elektromagnetickej interakcie týchto objektov so ZPF. Teda pomocou elektrickej interakcie so ZPF je možné manipulovať s gravitáciou i tlmiť zotrvačnosť.

Teda technologicky najvyspelejšie druhy v známom vesmíre, Vorloni a Tiene (s Minbarijmi a Centaurami, ktorí sú len niekoľko krokov za nimi), sú schopné vytvárať gravitáciu i antigravitáciu, ale tiež znižovať zotrvačnosť plavidiel a potom poháňať cez 'tlačenie' proti ZPF, čo im poskytuje skvelú akceleráciu a manévrovateľnosť, bez narušenia zachovania rýchlosti pohybu. Navyše, schopnosť 'ventilovania' do základnej energie vesmíru, cez ZPF, dovoľuje týmto druhom načerpať obrovské energetické rezervy bez potreby neúmerne veľkých elektrární, aké majú pozemské lode triedy Omega a Nova. Schopnosť vyrobiť a niesť elektrárne schopné vytvoriť aspoň dva krát viac energie oproti výkonu plavidlám triedy Omega a Nova v trupe plavidla veľkosti lodí Whitestar (ktoré sú niekoľkokrát menšie čo sa týka hmotnosti o objemu) umožňuje Vorlonom, Tieňom a teraz i Minbariom dramaticky zvýšiť manévrovateľnosť i 'úderný' -alebo energetický výkon ich zbraňových systémov. Centaurovia, ktorí sú zatiaľ na pokraji integrovania týchto technológií, sú schopní využiť tieto výhody len v menšom rozsahu.

↑ Hore