Skokový motor

Jump engine

Hyperpriestorové "skokové motory" umožňujú plavidlu otvoriť bránu do hyperpriestoru, ktorý je používaný ako skratka medzi svetmi, dovoľujúc plavidlám precestovať obrovské vzdialenosti bez prekročenia rýchlosti svetla. Existuje niekoľko teórií týkajúcich sa hyperpriestoru a tu je popísané najlogickejšie vysvetlenie, ktoré sa hodí na vesmír "Babylonu 5."

Teória hovorí, že "hyperpriestor" je alternatívna dimenzia, v ktorej sú výška (dĺžka), šírka a hĺbka tak skreslené, že vzdialenosti nemajú takmer žiadny význam. Teória tiež hovorí, že po Veľkom tresku (udalosť, ktorá vytvorila vesmír), bola všetka hviezdna hmota vychŕlená z rozlietavajúceho vodíku, kedy mikročastice miliónkrát menšie ako atóm, explodovali a tak vznikla všetka hmota vo vesmíre.

Všetka hmota, ktorá vznikla pri Veľkom tresku, bola vychŕlená explóziou, obrovské množstvo hmoty existujúce pri Veľkom tresku sa nedokázalo udržať v stlačenej hviezdnej hmote a tak sa uvoľnilo pri explózii vodíku. Hmota sa začala rozpínať (a stále sa rozpína) od stredu Veľkého tresku, čo vyústilo v prázdny vesmír, ktorý sa nazýva hyperpriestor. Stále zmätení? Uveďme názorný príklad:

Skokový motor 01
Vesmír je ako obrovská guľa. Všetko, čo vieme o vesmíre alebo SKUTOČNOM PRIESTORE, je na povrchu tejto gule, tj. hmota vychŕlená pri Veľkom tresku z centra vesmíru. Vo vesmíre je mnoho dimenzií, ale my poznáme len štyri (výšku, šírku, hĺbku a časopriestor). Hyperpriestor je ďalšia dimenzia, pravdepodobne pozostatok po Veľkom tresku, kde čas a priestor neexistujú tak, ako ich poznáme (pokiaľ vôbec).
Skokový motor 02
Ako vidíte na obrázku, plavidlo chce cestovať z bodu "A" do bodu "B." Aby si skrátilo vzdialenosť, ktorú musí prejsť, vstúpi do hyperpriestoru a dostane sa do relatívneho bodu zodpovedajúcemu bodu "A" v hyperpriestore. Teraz poletí do relatívneho bodu v hyperpriestore, ktorý zodpovedá bodu "B".
Skokový motor 03
Ako môžete vidieť, loď sa pohybovala. Prešla rovnakú vzdialenosť, ktorú by preletela v normálnom priestore, ale v hyperpriestore bola preletená vzdialenosť menšia. Keď plavidlo opustí hyperpriestor, bude na cieľových súradniciach, ale za zlomok času, ktorý by potřebovalo na prelet rovnako relatívnej vzdialenosti v normálnom priestore. Einsteinova teórie relativity je zachovaná.

Čím hlbšie idete do hyperpriestoru, tým kratšie vzdialenosti potrebujete prejsť k dosiahnutiu svojho cieľa, takže sa tam dostanete rýchlejšie. Bohužiaľ to má svoj háčik, a tým je Veľký tresk. Hmotnosť a gravitácia Veľkého tresku stále existujú a objekty v skutočnom priestore majú svoju gravitačnú ozvenu v hyperpriestore, ktoré môžu výrazne zosilniť oblasť gravitácie hviezdy a tá bude v menšej časti hyperpriestoru podstatne vyššia. Teda plavidlo v hyperpriestore musí udržovať nepretržitý ťah motorov, inak sa stratí v masívnych gravitačných špičkách a víroch. Cestovanie hlbšie do hyperpriestoru môže spôsobiť, že plavidlo nebude schopné dostať sa z neho späť, a bude tu uväznené navždy.

Veľkosti v hyperpriestore sa dramaticky menia, závisia od cieľa cesty, vybranej cesty, spôsobujú to gravitačné čiary, víry, a fakt, že normálny priestor nie je v pomere 1 ku 1 v hyperpriestore. Napríklad, Babylon 5 je vzdialený 10,67 svetelných rokov (100,9 miliárd kilometrov), a čas priamej cesty je asi 3 dni. To znamená, relatívne povedané, že loď preletí 389 455 000 kilometrov za sekundu zodpovedajúcim v normálnom vesmíre.

Pre porovnanie, Centauri Prime je od Babylonu 5 vzdialená 75 svetelných rokov a dostať sa na ňu trvá približne 6 dní. To znamená, že rovnaká loď preletí 1 368 750 000 kilometrov za sekundu.

To znamená, že lode schopné zrýchliť na 1 až 12 G môžu prostredníctvom použitia hyperpriestoru cestovať 1299-4565 krát rýchlejšie než svetlo a aj viac. Dokonalejšie lode, ako napríklad Whitestar, môžu preletieť zo SOL na Babylon 5 len za niekoľko hodín, čo poukazuje na to, že dokonalejšie lode používajúce gravimetrický pohon môžu použitím hyperpriestoru cestovať 30 000 až 220 000 krát rýchlejšie než svetlo.

Ak predsa len hľadáte pomer, cesta z Babylonu 5 do SOL je v pomere 259 000 kilometrov na jeden kilometer v normálnom priestore. Cesta z Babylonu 5 na Centauri Prime môže byť v pomere 518 400 kilometrov na jeden kilometer v normálnom priestore. Takže priemer je pravdepodobne niekde medzi 100 000 ku 1 a 600 000 ku 1.

↑ Hore