Reaktory

Reactors
Reaktory a elektrárne sú prostriedky, ktorými rasy produkujú energiu pre svoje lode, zbrane a výrobu. Elektrárne používané rasami v a mimo Medzihviezdnej aliancie sú rôzne, od jednoduchého nukleárneho štiepneho reaktoru po takmer neobmedzene výkonný hyperpriestorový ventil (obrázok vľavo)

Na tomto mieste nájdete príklady maximálnych výkonov týchto rôznych foriem výroby energie, a krátke vysvetlenie ich fungovania.
TYP štiepny
VÝKON 8.9*1013 joulov na kilogram
POPIS Nukleárne štiepenie - proces, v ktorom je energia tvorená, keď voľný neutrón ostreľuje jardo plutónia alebo uránu, čo zapríčiní rozpad atómu a uvoľnenie ďalších neutrónov bombardujúcich ďalšie jadrá, čím vznikne reťazová reakcia.
Pozri tiež: atómová bomba, štiepne palivo
 
TYP fúzny
VÝKON 1*1015 joulov na kilogram
POPIS Termonukleárna fúzia - spájanie ľahších jadier do ťažších, ako napríklad deutérium do hélia, s uvoľnením vysokého množstva energie použitej vo vodíkovej bombe, 1000x silnejšiej než jadrová.
Pozri tiež: studená fúzia
 
TYP hmotový/antihmotový
VÝKON 9*1016 joulov na kilogram
POPIS Hmoto/antihmotové reaktory fungujú na základe zlučovania hmoty a antihmoty. Tieto dve zložky sa potom navzájom anulujú, čo vedie k zničeniu oboch zložiek za uvoľnenia masívnej vyprodukovanej energie. Aby sa zabránilo katastrofickej predčasnej interakcii, treba na oddelenie hmoty od antihmoty silné magnetické polia. Tento typ hmoto/antihmotovej reakcie je veľmi neefektívny.
Aby boli hmoto/antihmotové systémy efektívne, je nutná komplikovaná gravitačná technológia na spútanie potenciálnej energie tejto hmoto/antihmotovej reakcie. Využitie plného potenciálu tejto reakcie zvládnu len rasy so spoľahlivo fungujúcou gravitačnou technológiou.
 
TYP kvantová singularita
VÝKON 1.8*1017
POPIS Kvantový/gravitačný reaktor je hlavnou elektrárňou používanou Minbarijskou federáciou. Tento systém používa zložitú sériu gravitónových lúčov na napodobnenie ničivej sily čiernej diery v lokálnej mierke, vytvárajúc tak umelú kvantovú singularitu. Tento samopodporný reaktorový systém zničí všetku hmotu zavedenú do singularity, vytvárajúc 100% množstvo energie. Efektivita danej lode závisí na schopnosti túto energiu využiť.
Proces spúšťa séria vysokoenergetických fúznych reaktorov, ktoré sú použité na spracovanie energie nulového bodu na napodobňovanie gravitácie a vytvorenie singularity. Keď je singularita vytvorená, všetka možná hmota zavedená do reaktora je zničená za masívneho uvoľnenia energie.
Ako palivo pre singularitu môže byť použitá akákoľvek hmota, tento typ reaktoru má takmer neobmedzenú dobu trvania - tak dlho ako je tu hmota použiteľná ako palivo bude kvantový/gravitačný reaktor produkovať energiu. Okrem toho, kľúčový vedľajší produkt tejto formy reakcie je antihmota, ktorá môže byť použitá ako zbraň alebo sekundárny zdroj energie. Hlavnou výhodou kvantového/gravitačného reaktoru oproti hmoto/antihmotového reaktoru je efektívnosť a stabilita systému. Kvantový/gravitačný reaktor spotrebuje len polovicu paliva potrebného pre systém založený na antihmote, na rozdiel od hmoto/antihmotového reaktoru, táto forma reaktoru môže jednoducho singularitu uzavrieť s takmer žiadnymi škodlivými účinkami.
Len čo je singularita uzavretá, všetky formy hromadnej kompresie skončia a, s výnimkou jedného posledného výbuchu antihmoty, sa energetická produkcia skončí takmer okamžite.
 
TYP ZPF - hyperpriestorový ventil
VÝKON neznámy
POPIS Hyperpriestorový ventil je najdokonalejšia forma reaktoru akú si vieme predstaviť, a je teoretickým základom pre elektrárne používané vyspelými rasami ako Vorloni a Tiene. Tieto staroveké rasy sa v podstate napoja na prílivové/odlivové sily hyperpriestoru a použijú ich ako zdroj energie.
Prirovnávaný ku galaktickému ekvivalentu hydro-elektrického energetického systému, hyperpriestorový ventil funguje tak, že nejako využíva gravimetrické polia na vytvorenie konštantného a stabilného prístupového bodu medzi hyperpriestorom a normálnym vesmírom, ktorý je neustále otvorený. Hyperpriestor, ktorý je nestálou dimenzionálnou plochou, je známy svojími masívnymi gravitačnými silami.
Prostredníctvom používania hyperpriestorového ventilu sú staroveké rasy, teoreticky, schopné napojiť sa na tieto prílivové/odlivové sily v galaktickej mierke a spútať ich do pohonu svojich lodí. Zložitosť tohto stupňa technológie je fenomenálna, doktor Antonio M. Lucero z Arghoa Corp. na Io to porovnáva so schopnosťou ľudstva spútať energiu celého nášho rozpínajúceho sa vesmíru.
↑ Hore