Skoková brána

Jump Gate

Trieda:
skoková brána
Typ:
nepohyblivý generátor hyperpriestorových vírov
Dĺžka:
1 - 10 kilometrov
Hmotnosť:
premenlivá
Energetický zdroj:
fúzne reaktory
Výdrž:
5 rokov [?]
Palivo:
Quantium 40

Generátory vírov, alebo "skokové brány" sú masívne útvary usporiadané do skupín dvoch až piatich generátorov, z ktorých každý generátor meria jeden až desať míľ na dĺžku. Skokové brány umožňujú lodiam rôznej veľkosti prejsť cez bránu do hyperpriestoru, topologicky odlišnej dimenzie, ktorá zobrazuje vzdialenosti v oveľa menšom merítku, umožňujúc medzihviezdne cestovanie bez pohybu rýchlejšieho než je pohyb svetla. To dosiahneme zameraním štyroch rôznych druhov energie do jedného bodu a zatiaľ čo sú tieto energetické vlny v galaktickom zmysle úplne neškodné, keď sa tieto štyri rôzne energetické typy spoja, roztrnú štruktúru priestoru/času a otvoria priechod do prvej hladiny hyperpriestoru.

Lode používajúce skokové brány prejdú obrovské vzdialensoti v podstate za hodiny alebo dni a každá rasa so najzákladnejšími schopnosťami vermírneho letu môže nájsť otvorené dvere do vesmíru, ak má v svojom domovskom systéme skokovú bránu. Na lode cestujúce v hyperpriestore sa dá stále aplikovať Newtonova fyzika, teda každá zotrvačnosť vytvorená počas prechodu bránou sa zachováva po vstupe/výstupe.

Vojnové lode určitej veľkosti (zvyčajne 500 metrov a väčšia) sú schopné vstupu do hyperpriestoru bez použitia skokovej brány, ale za cenu veľkého množstva energie. Pre tieto lode je bežné použiť skokové brány na vstup/opustenie hyperpriestoru vždy, keď sa naskytne príležitosť za účelom šetrenia energie. Je to životne dôležité, keďže FTL komunikácia a niektoré zbraňové systémy sa stávajú nefukčnými počas skoku.

Na vytvorenie diery v štruktúre priestoru/času treba veľké množstvo energie, na prekročenie bariéry medzi normálnym priestorom a hyperpriestorom. Niektoré rasy, ako Tiene a Vorloni, používajú na tento prechod len gravimetrickú technológiu. Väčšina ostatných rás je však závislá na použití Quantia 40, ktoré vďaka svojim jedinečným vlastnostiam umožňuje lodiam prekračovať bariéru medzi dimenzionálnymi rovinami.

Kvôli vysokej spotrebe energie, je veľmi ťažké aktivovať a deaktivovať skokové brány. Ak je brána príliš rýchlo deaktivovaná alebo dobíjaná, môže veľmi ľahko explodovať s "podradnou" silou rovnajúcou sa 2-gigatonovej explózii.

Mnoho vesmírnych lodí odkázaných na skokové brány musí použiť preddefinovaný prístupový kód, aby aktivovala vstupnú sekvenciu do hyperpriestoru. To umožňuje rasám účtovať ostatným poplatky za použitie ich skokových brán. Výstup je, prevažne, zadarmo, pretože je veľmi ľahké stratiť sa v hyperpriestore a rýchly výstup môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.

Vzhľadom k nekonečnej prázdnote hyperpriestoru bez nejakých rozdielov alebo značiek, ktoré by sa dali použiť na navigáciu, všetky skokové brány vysielajú do hyperpriestoru signál. Tento systém je rozdelený do dvoch oddelených ale rovnako dôležitých prechodov. Prvý signál sa nazýva "pozičný signál". Tento signál hovorí každému v bezprostrednej oblasti, že skoková brána je blízko a rozširuje sa až niekoľko sto kilometrov do hyperpriestoru. Druhý signál sa nazýva "ukotvovací signál" , a spojuje jednu skokovú bránu s mnohými ďalšími. Systém spájajúci skokové brány dohromady sa nazýva "hyperpriestorový majákový signál". Tento systém prepojených brán existuje tisícky rokov, dlhšie než existuje väčšina rás.

Zničenie jednej brány môže vážne poškodiť prepojenia medzi ostatnými bránami, narušiac tak hyperpriestorový majákový systém. To môže viesť k tomu, že plavidlo skončí pri vystupovaní zlou bránou alebo sa stratí v hyperpiestore. Dokonca aj v najhorších vojnách je úmyselné zničenie skokových brán považované za akt agresie voči všetkým vnímajúcim rasám. Zničenie majákového systému môže viesť k tomu, že stovky rás budú nútené znovu zmapovať vesmír, hľadajúc ukotvovací signá ostatných skokových brán. Našťastie strata niekoľkých skokových brán nespôsobí veľa problémov. Avšak hromadné zničenie skokových brán môže kompletne prepísať majákové mapy.

Niektoré brány vyhradené špeciálne pre vojsko sú vybavené programom, ktorý k aktivácii brány vyžaduje veľmi zvláštny tachyónový signál. To zamedzuje každému pred ľahkým prístupom k skokovej bráne, ale častejšie spôsobuje viac problémov než úžitku. Mnoho vojenských organizácií si praje udržať umiestnenie špeciálnych skokových brán mimo dosah širokej verejnosti, takže nespájajú svoje brány priamo so zvyškom hyperpriestorového majákového systému.

↑ Hore