Centaurské iónové kanóny

Úvodný obrázok

Od druhej série Babylonu 5 bol jedným z centaurských zbraní Iónový kanón. Táto zbraň, nachádzajúca sa na všetkých centaurských bojových lodiach, strieľa husté strely ionizovaných častíc a je krôčik nad plazmovými kanónmi používanými Narnským režimom a Pozemskou alianciou. Tento text nám poskytne príklady centaurského iónového kanónu a ukáže, aká silná je to zbraň.

Začneme od 150 Kelvinov alebo 150 stupňov nad absolútnou nulou k bodu tavenia železa. 1811 K je bod tavenia železa, takže 1811K - 150K = 1661 K

1661 K * 449 J/(K*kg) = 745,789 J/kg
Teplota topenia (tavenie)
13,800 J/mol * 1 mol/55.847g = 247.1 J/g
247.1 J/g * 1000 g/1 kg = 247,100 J/kg
Bod varu
3134 K je bod varu železa.
3134 K -1811 K = 1323 K = 594,027J/kg
Teplota varenia (vyparenie)
349,500 J/mol * 1 mol/55.847g = 6,258.1696 J/g
6,258.1696 J/g * 1000 g/1 kg = 6,258,169.6 J/kg

Celková energia potrebná na vyparenie 1 kg železa sa rovná "7,845,085.6 J/kg"

ZÁVER - Celkový najnižší výkon toho, čo pokladáme za štandardný výboj z centaurského iónového kanónu, činí 1.0*1014 wattov (100,000,000,000,000 wattov - 100 Terawattov), čo sa rovná 23.8 kilotonovej bombe.

Ako vieme, pancier B5 NIE JE zložený zo železa, a všeobecný konsenzus je, že pancier je prinajmenšom 20x silnejší než náš základný materiál, centaurský iónový kanón musí mať priemerný výkon aspoň 2.0*1015 wattov (2,000,000,000,000,000 wattov - 2,000 Terawattov), čo sa rovná 476.2 kilotonovej bombe.

↑ Hore