Iónový motor

Ion engine

Iónový (atómový) pohon je technológia, ktorá k pohonu lode vyžaduje ionizovaný plyn. Oproti plavidlám poháňanými štandardnými chemikáliami, plyn ako xenón (ktorý je ako neón alebo hélium, ale ťažší) je vystavený elektrickému alebo ionizovanému výboju. Plyn je potom elektricky urýchlený cez magnetické pole na rýchlosť okolo 30 km/s. Keď sú ióny vypustené veľkou rýchlosťou z lode, posunú ju opačným smerom.

Technológie iónových motorov existovala na Zemi od polovice 20. storočia, ale nebola úspešne použitá takmer do polovice 21. storočia, v dôsledku testovania a potreby stabilného zdroja energie. Jeden z prvých iónových motorov bol použitý na vesmírnom plavidle v roku 1998. NASA testovala tieto iónové motory 30. apríla 1996, v NASA Laboratóriách prúdového pohonu v Pasadene, CA.

Bol to jednoduchý slnkom poháňaný xenónový iónový motor, a dokázal, že technológia iónového motora môže byť životaschopnou náhradou za primitívne a menej efektívne chemické motory.

Iónový pohon je oveľa viac pohonne efektívny než plazmový alebo chemický pohon, pretože vypúšťa z motora molekuly pri oveľa vyššej rýchlosti. Chemický motor vyprodukuje rýchlosť 10 400 míľ za hodinu, zatiaľ čo iónový pohon až 70 200 míľ za hodinu a viac. Iónové motory sú veľmi stabilné, palivovo vhodnejšie a celkovo silnejšie. Ich stabilita a vysoká vytrvalosť z nich robia podsvetelné motory vybrané väčšinou mladších rás.

Posledná revolúcia v technológii iónového pohonu sa konala na začiatku 22. storočia, kedy Paul Beigle-Bryant z "Leading Engines Corp." vyvinul to, čo sa stalo štandardným dizajnom motora použitého na všetkých vesmírnych lodiach Pozemských síl - 9000-A časticový tlakový motor. Princípy BB9K sú najdôležitejším dizajnovým základom pre všetky hlavné motorové dizajny použité na pozemských lodiach, ako aj mnohými ďalšími rasami vo vesmíre.

Na rozdiel od klasických dizajnov iónového motoru, motor typu BB9K urýchľuje častice na rýchlosť blízkej rýchlosti svetla, aby vytvoril ťah. Paul Beigle-Bryant dosiahol túto vysokú rýchlosť ťahu pridaním ďalšieho stupňa do systému iónového pohonu a zrevolučnením poľa.

Na rozdiel od normálnych iónových motorov, ktoré používajú len elektrónové bombardovanie a magnetické pole na zrýchlenie nabitých častíc na rýchlosť 70 200 míľ, motor typu BB9K filtruje pozitívne nabité atómy do "urýchľovača častíc". V ňom sú ióny akcelerované na rýchlosť blížiacej sa rýchlosti svetla. Keď sú tieto častice vypustené, poskytnú vesmírnej lodi 20-násobný ťah oproti normálnemu iónovému motoru.

Až do Paula Beigle-Bryanta boli iónové motory slávne pre svoju vysokú stabilitu a nízku rýchlosť akcelerácie. Teraz už neboli len výkonné a stabilné, ale iónový pohon mal konečne aj kľúčový element, ktorý mu vždy chýbal - schopnosť poskytnúť vesmírnej lodi vysokú rýchlosť akcelerácie.

↑ Hore