Blokádová mína

Blockade mine

Trieda:
Blokáda
Typ:
mínový satelit
Dĺžka:
100 m
Hmotnosť:
50 000 ton
Energetický zdroj:
1 mikro-fúzny reaktor
Výdrž:
neznáma
Akcelerácia:
N/A
Posádka:
N/A
Obratnosť:
trieda A
Zbraňový systém:
4 50mm plazmové delá
fúzne rakety
Obranný systém:
4,0 cm opancierovaného trupu

Toto sú štandardné centaurské míny, vyzbrojené štyrmi pulznými kanónmi. Tieto míny sú navrhnuté pre obranné i pre útočné účely, k obrane centaurských zariadení alebo k blokáde nepriateľských planét pred pomocou.

↑ Hore