Babylon 5

Stanica Babylon 5
Trieda: O'Neill
Typ: hlboký vesmír
Dĺžka: 8592 metrov
Hmotnosť: 9,1 miliárd ton
Personál: 2500 osôb
Vojenská posádka: 15 000 osôb
Letectvo: 48 stíhačiek triedy SA-23E Arrora
Energetický zdroj: 8 fúznych reaktorov
Životnosť: 5 rokov
Zbraňové systémy:
- dvojité časticové pole
- časticové laserové delo
- pulzné delá
- plazmové delá
Obrana:
- obrnený trup (8 až 12 metrov)
- obranná sieť Mk.II
Babylon 5 a planéta Epsilon
Babylon 5 a planéta Epsilon
Stanica Babylon 5 je 8592 metrov (5 míľ) dlhá, 840 metrov v priemere široká a 9,1 miliárd ton vážiaca medzihviezdna stanica triedy O'Neil, umiestnená pri kľúčovej bráne v systéme Epsilon. Jej presné umiestnenie je na bode L-5 v binárnom hviezdnom systéme medzi hviezdou a planétou známou ako Tigris & Euphrates, na orbitálnej výške 33 000 km nad planétou pomenovanou Epsilon Eridani III. Jej koordináty sú "Grid Epsilon" na 470/18/22 umiestnená 10,67 svetelných rokov od Zeme. Stanica pojme 250 000 bytostí zvyknutých na rôznu gravitáciu, hlavne cestovateľov.

Planetárna gravitácia na stanici je simulovaná rovnako ako na Babylone 4 - rotáciou stanice okolo centrálnej sekcie. Akcelerácia väčšej časti vonkajšieho okraja stanice je 1,41 gravitačnej sily. Babylon 5 umožňuje vytvoriť vo vnútri stanice rôzne atmosféry: 92% je štandardná pozemská, 5,2% metánová a 2,8% iná. Na rozdiel od B4, nemá opačné rotačné sektory, ktorý by udržovali stanicu na presne stanovenej orbite Epsilon Eridanu III, preto používa sériu ťažných motorov, ktoré ju udržujú na bode L5.

Obrana v akcii
Obrana v akcii
Keď bola stanica uvedená do prevádzky, chránila stanicu slabá obranná mriežka, ktorá bola ľahko zničiteľná. Toto trvalo až do roku 2259, kedy staničné systémy dostali potrebnú ochranu a B5 mal dostatočnú palebnú silu ubrániť sa rôznym útokom. Novou a významne silnou obranou dostal B5 dostatok palebnej sily zničiť vojnovú loď bez pomoci eskortnej flotily a znovu potvrdil význam tohto projektu.

B5 bol tiež vybavený plným stavom 48 stíhačiek triedy Starfury. Polovica letky B5 sa skladala zo stíhačiek SA-23E Arrora a druhá polovica z nových SA-26 Thunderbolt. Väčšina Thunderboltov pochádzala z lode EAS Churchill, ktorý bol zničený počas bitky o Euphrates silami lojálnymi formálnemu prezidentovi Williamovi Morgan Clarkovi, po tom, čo sa B5 v roku 2260 oddelil od Pozemskej aliancie.

Pristávacie doky
Pristávacie doky
Predná časť Babylonu 5 pozostáva zo staničnej kontroly a veliteľskej paluby, observatória a pristávacích dokov. Staničný pristávací systém sa skladá z dvoch pristávacích dokov, prvý obsluhoval malé lode vstupujúce pozdĺž staničnej centrálnej línie rotačnej sekcie, ktoré boli potom presmerované do pridelených interných pristávacích dokov. Druhý a väčší systém bol umiestnený v hornej nerotujúcej časti, ktorá bola určená pre lode zotrvávajúce vo voľnom priestore. Predná časť sekcie pomenovaná Modrý sektor, tiež zahŕňal štartovacie doky Cobra pre stíhačky.

Na kontrolu a udržovanie rozľahlej siete energie, čističov vzduchu, čističov vody, komunikácie a dátových uzlov, sa Pozemská aliancia obrátila na Centaurov a požiadala ich o stavbu počítačového systému. Systém bol založený na kryštalickej Pozemsko/Centaurskej hybridnej technológií a bolo rozhodnuté, že B5 bude mať kompletnú revolučnú AI s umelou osobnosťou. Žiaľ tento plán nevyšiel, technická chyba viedla k dosť labilnej osobnosti vodiča New Yorského taxíka, ktorý prevzal systém B5. Rýchle vytvorenie tohto ohromného problému viedlo k uzamknutiu umelej osobnosti a väčšia časť interfejsu počítač/užívateľ bola okamžite integrovaná do systému.

Počítačový systém stanice, je založený v prvom rade na ľudskom designe využívajúcom Centaurskú kryštalickú technológiu a je schopný rozumieť obom jazykom, neskôr bolo pridaných viac než sto ďalších mimozemských jazykov. Vo vnútri systému je tiež integrovaná komunikačná sieť Babcom, ktorá poskytuje všetky druhy komunikácie, ktoré stanica potrebuje. To zahŕňa internú staničnú komunikáciu, loď - stanica a prenos správ na dlhé vzdialenosti pomocou tachyonového lúču.

Pohľad zboku
Pohľad zboku
Vzhľadom na veľkosť B5, inžinieri považovali za nutné vytvoriť rozsiahly transportný systém, ktorý umožní personálu a návštevníkom ľahšie cestovanie cez 5 míľ dlhú stanicu. Tento systém zahŕňa niekoľko vlakových systémov, ktoré jazdia vo vonkajších stenách stanice, ako tiež jednokoľajovú raketu, ktorá jazdí pozdĺž vnútornej 0g línie. Raketa nazývaná Core jazdí po tejto línii každých 5 minút a zastavuje na 13 zastávkach pozdĺž obývanej sekcie stanice.

Mapa vnútornej časti stanice

Pre ľahšiu orientáciu na tak veľkej stanici, bol Babylon 5 rozdelený do 6 častí, ktoré zahŕňali:
* žltý sektor - strojárstvo, pristávacie a uskladňovacie doky
* modrý sektor - colnica, ubytovacie priestory operačných pracovníkov a jednotiek Pozemských síl
* zelený sektor - ubytovacie priestory diplomatov a zariadení
* červený sektor - obchody, a ubytovanie obchodníkov
* šedý sektor - strojárstvo, výrobný a stavebný priemysel
* hnedý sektor - čističky a priestor pri vonkajšom trupe

Pre zobrazenie podrobností o sektore kliknite na jeho popis vyššie

Používaním tohto súradnicového systému je hľadanie určitého bodu veľmi ľahké. Musíme poznať iba základné farebné delenie, ktoré sa tiahne špirálovito, rozumieť stranám sektora a potom stačí už len vedieť akékoľvek číslo označujúce úroveň.

Ďalším zaujímavým problémom pri stavbe B5 bola energia - stanica potrebuje k prevádzke všetkých systémov ako aj k funkčnosti veľkých motorov používaných k rotácii stanice veľa energie. Preto musel byť skonštruovaný nový typ fúzneho reaktora.

Mapan vonkajšej časti stanice

Energia pochádza zo série vysokoenergetických časticovo-fúznych reaktorov v nerotujúcej časti stanice. Palivová nádrž je umiestnená v zadnej časti stanice a je 265 m dlhá a 455 m široká. Jej kapacitá je 25 095 336 kubických metrov a pojme až 4 115 635 209 kg deutéria. Výstupná energia tohto reaktora je 2,5*10^24 joule.

B5 má celkom 8 hlavných fúznych reaktorov, 790 fúznych reaktorov, ktoré produkujú priemerne, kombinovanú výstupnú energiu približne 16,182 terawatov (16,182*10^12), za 5 rokov. Tento systém reaktorov vyprodukuje energiu pre všetky staničné systémy. Okrem hlavných fúznych reaktorov sú na stanici strategicky umiestnené menšie fúzne reaktory, vytvorené na zabezpečenie behu kľúčových systémov, keby bolo nutné odstaviť hlavný zdroj.

Tento úžasný výsledok pre všetky zúčastnené strany - Babylon 5 - bude poctivo slúžiť ideálom a cieľom, ktoré viedli k jeho stavbe. Bude to sen o jednom mieste vo vesmíre, kde je celý svet.

Zničenie stanice
Zničenie stanice
↑ Hore