Transportér triedy Scarab

Scarab Transporter

Trieda:
Scarab
Typ:
luxusný transportér
Dĺžka:
80 metrov [?]
Hmotnosť:
12 800 metrických ton
Energetický zdroj:
fúzny reaktor
Výdrž:
100 dní [štandardne]
Akcelerácia:
0,2 km/s2
Posádka:
18
Obratnosť:
trieda C
Zbraňový systém:
žiadny
Obranný systém:
2,2 cm opancierovaného trupu

Komerčný transportér triedy Scarab je väčší než Brezebel, na rozdiel od neho je navrhnutý výhradne na transport ľudí. Toto plavidlo nie je schopné atmosferického letu. Vzhľadom k slabému pancierovaniu je len výnimočne používaný armádou a často vlastnený a používaný veľkými transportnými spoločnosťami na Centauri Prima.

↑ Hore