Korveta triedy Olympus

Olympus Corvette

Trieda:
Olympus Mk. III
Typ:
korveta
Dĺžka:
444.25 metrov
Hmotnosť:
4.6 miliónov metrických ton
Posádka:
87
Vojaci:
n/a
Počet stíhačiek:
n/a
Energetický zdroj:
4 fúzne reaktory
Výdrž:
8 mesiacov
Zbraňový systém:
4 pulzné kanóny
2 dvojité časticové lúče
2 ďalekonosné railguny
4 raketové nosiče - 20 per.
Obranný systém:
1.8 m pancierovaného trupu
4 energetické projektory obrannej mriežky Mk. I

Jedna z najstarších lodí v službe v čase Pozemsko-Minbarijskej vojny, korveta triedy Olympus bola hlavnou eskortnou loďou konvojov používanou Námorníctvom Pozemskej aliancie. S dĺžkou 444.25 metrov*, ľahkou na údržbu a nízkymi výrobnými nákladmi, boli postavené tisíce týchto malých eskortných lodí, aby bránili väčšie, bezbranné pozemské lode. Lode triedy Olympus boli na vrchole služby počas Dilgarskej vojny, kedy flotily flotily lodí triedy Olympus doprevádzané skoku schopnými ťažkými krížnikmi, spolu bránili Zem pred hrozbou Dilgarskej ríše.*

Prvá generácia korviet triedy Olympus bola uvedená do služby pred Dilgarskou vojnou a boli používané na ochranu zraniteľných konvojov Pozemskej aliancie pred hrozbou útoku lodí z Ligy svetov a neskôr Dilgarov. Malé, rýchle, veľmi obratné a s celkom veľkou palebnou silou na loď jej veľkosti, malé flotily korviet ľahko schopné ubrániť celý konvoj pred útokom. Vyzbrojené štyrmi veľkými plazmovými kanónmi, sadou railgunov a tiež raketami loď-loď*, boli schopné odstrašiť akúkoľvek útočiacu hliadku stíhačov a dokonca aj malú bojovú loď.

Počas Pozemsko-Minbarijskej vojny boli korvety triedy Olympus používané na doprevádzanie bojových lodí tried Hyperion a Nova. Bohužiaľ sa tiež používali na ochranu pozemskej civilnej vesmírnej dopravy*, a preto ich prítomnosť robila z civilných flotíl ľahkú korisť pre Minbariov. Korvety boli slabo vyzbrojené na boj s minbarijskými loďami, na ktoré narazili, mnoho korviet a ich konvojov bolo zničených v prvých sekundách bitky, preto Pozemské sily prevelili lode triedy Olympus k iným úlohám.*

Už nikdy neboli použité na ochranu civilnej dopravy, namiesto toho sa používali v obranných flotilách a zohrávali dôležitú úlohu v bezpečnosti Pozemských síl, preprave paliva a náhradných dielov. Okrem tejto úlohy boli tiež užitočné pri ochrane ťažkých krížnikov triedy Hyperion, ktoré mohli niesť len šesť stíhačiek Starfury, ktoré sa nemohli rovnať 15 stíhačkách triedy Windstar nesených obávaným minbarijským vojnovým krížnikom.

V "Bitke o líniu" boli zničené takmer všetky zostávajú korvety triedy Olympus prvej generácie. Aj tak však korvety statočne bránili Zem až do konca, zaslúžiac si špeciálne miesto v histórii. Po skončení Pozemsko-Minbarijskej vojny s hrozbou od svetov v Lige, ktoré by mohli využiť slabú pozíciu Zeme sa začala hromadná výroba korviet, ale už nikdy sa netešili z dôležitej úlohy, ktorú kedysi zohrali pri obrane Zeme.**

V súčasnosti sa tešia korvety triedy Olympus menšiemu come-backu vďaka novej variante Mk. III, ktorá bola uvedená do služby po Pozemskej civilnej vojne a znova sa používa pri ochrane pozemských konvojov ako aj v úlohe podpory pre ostatné lode v Námorníctve Pozemskej aliancie.** Keď nechránia cenné konvoje alebo obchodné trasy Zeme, operujú korvety ako hliadkovacie lode v domovskom systéme a na hraniciach teritória Zeme a takisto plnia funkciu záchranných lodí.

[*Veľkosť overená Timom Earlsom, CGI návrhárom, ktorý vytvoril túto loď pre B5.]
[*Stanovil AOG.]
[*Stanovil Tim Earls, ako bolo vidno v ITB a založené na číslach od AOG.]
[*Založené na klasickej úlohe korviet v americkej a anglickej histórii.]
[*Predpoklad založený na prítomnosti korviet vo flotile.]
[**Založené na dokumentácii od AOG.]
[**Predpoklad založený na prítomnosti korviet v roku 2267, počas útoku Drakhov na Zem.]

↑ Hore