Dreadnought triedy Star

Star Dreadnought

Trieda:
Star Dreadnought
Typ:
dreadnought
Dĺžka:
1330 m
Hmotnosť:
neznáma
Posádka:
neznáma
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
40
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
nekonečná
Zbraňový systém:
1 vorlonský lúč smrti
niekoľko bleskových diel
Obranný systém:
vorlonský biopancier
vorlonské štíty
vlečné lúče
vorlonské rušičky senzorov

Jedna z najväčších a najmocnejších lodí videných vo vorlonskom vojnovom loďstve, Star Dreadnought bola prevládajúcou vojnovou loďou Vorlonského impéria. Zdá sa, že táto trieda lodí ma palebnú silu rovnú alebo väčšiu než štandardný BattleCrab Tieňov. Záznamy poukazujú na to, že Star Dreadnought môže zničiť svoj náprotivok Tieňov jediným výstrelom.

Veľmi podobné BattleCrabom, vorlonské lode sú organického pôvodu a skutočne nezastaviteľné. Ale na rozdiel od lodí Tieňov nepoužívajú živé organizmy ako centrálnu riadiacu jednotku lodí, pripomínajúc tak, že biotechnológia Vorlonov i Tieňov, i keď podobná, je podstatne iná.

Hoci sa zdá, že vorlonská technológia je na rovnakej úrovni ako technológia Tieňov, je známe, že v mnohých prípadoch sa vorlonská technológia javí ako menej vyspelá. Napríklad, Vorloni používajú gravimetrický/hyper vesmírny pohonný systém na poháňanie svojich lodí v normálnom(reálnom) priestore, takisto ako Tiene. Na druhú stranu využívajú Vorloni tiež nejaký druh antihmotových motorov, systém pohonu, ktorý Tiene kompletne opustili. Vorlonská organická technológia sa zdá byť menej vyspelou, ak ju porovnáme s technológiou Tieňov, a navyše to vyzerá tak, že je konštruovaná a teda nevyrastá prirodzene.

Je ťažké povedať, či majú niektoré (alebo všetky) tieto technologické paradoxy nejakú odôvodniteľnosť. Je všeobecne známe, že Vorloni používajú veľké množstvo nepotrebnej technológie a zastaranú technológiu jednoducho skrývajú pred mladšími rasami, aby nik nevedel akí sú vyspelí. Tiež to dodáva silnú vierohodnosť analógii "Nezabudni, čo už vieš".

[Veľkosť prevzatá z videohry B5]

↑ Hore