Drakhský krížnik

Drakh Cruiser

Trieda:
Incursion
Typ:
nosič/torpédoborec
Dĺžka:
3316 m
Hmotnosť:
280 miliónov metrických ton
Posádka:
1000+
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
40 nájazdníkov
Energetický zdroj:
kvantový gravitačný reaktor
Výdrž:
20 rokov
Zbraňový systém:
fúzne kanóny
neutrónové kanóny
kvantové kanóny
Obranný systém:
8 metrov hrubý pancier
gravitačná energetická sieť

Táto obrovská bojová loď je 3316* metrov dlhá a vyzbrojená zbraňami a pancierom, aké môžeme nájsť na minbarijských lodiach. Prvé stretnutie s loďou tejto triedy zaznamenala v roku 2261 veľvyslankyňa Delennová počas misie na Minbar.

Od tohto stretnutia bola táto loď videná len zriedka, hoci sa objavilo niekoľko správ, že boli videné blízko Centaurského vesmíru. Taktické schopnosti tejto lode nie sú úplne známe, ale môžeme sa domnievať, že je schopná postaviť sa pozemskému torpédoborcu a vyhrať.

Tento typ lodí zrejme tvorí väčšinu drakhskej vesmírnej flotily, ale hoci majú prístup k technológii a pancieru Tieňov, táto loď sa zdá na svoju veľkosť ľahko pancierovaná. Táto domnienka je spôsobená faktom, že krížnik slúži ako nosič, zodpovedný za vypustenie nájazdníkov do boja.

[*Veľkosť overená Timom Earlsom]

↑ Hore