Stíhačka triedy Lightning

Lightning Fighter

Trieda:
Lightning
Typ:
ťažká stíhačka
DĺŞka:
25,5 m
HmotnosĹĽ:
neznĂĄma
EnergetickĂ˝ zdroj:
hyperpriestorovĂ˝ ventil
VýdrŞ:
nekonečná
AkcelerĂĄcia:
10 km/s
PosĂĄdka:
1 pilot (?)
ObratnosĹĽ:
trieda A+
Zbraňový systÊm:
vorlonskĂŠ bleskovĂŠ delo
ObrannĂ˝ systĂŠm:
vorlonskĂ˝ biopancier
vorlonskĂŠ ĹĄtĂ­ty

O vorlonských stíhačkách sa vie len veľmi málo. Súčasné záznamy ukazujú, že lode používajú kombináciu gravimetrického pohonu/hyper-real vesmírneho pohonného systému. Zdá sa, že tieto stíhačky majú dostatočnú palebnú silu, ak sú v malej skupine, na zničenie BattleCraba Tieňov. Sú rýchle a silné, môžeme sa domnievať, že tieto stíhačky majú schopnosť skoku do hyperpriestoru, ako stíhačky Tieňov ale majú očividne väčšiu palebnú silu.

Súčasné informácie poukazujú na to, že stíhačky nemajú pilotov, namiesto toho operujú ako nezávislé rozšírenie Vorlonskej veliacej lode. Len bojové lode alebo bojové transporty majú skutočných pilotov, umožňujúce Vorlonom vytvoriť masívnu letku stíhačiek bez strachu zo straty pilotov.

[VeÄžkosĹĽ prevzatĂĄ z videohry B5]

↑ Hore