Starfurry Badger

Starfury Badger

Trieda:
SA-25A Badger
Typ:
ťažký stíhač
Dĺžka:
10,21 metrov
Hmotnosť:
52 metrických ton
Energetický zdroj:
3 fúzne batérie
Výdrž:
2 hodiny [štandardne]
Akcelerácia:
0,9 km/s
Posádka:
2 piloti
Obratnosť:
trieda A-
Zbraňový systém:
1 32mm Gatling guľomet
6 40mm pulzné kanóny
4 40mm pulzné výbojové kanóny
fúzne rakety [8 pozícií]
Obranný systém:
5,0 cm vystuženého panciera

SA-25A Mitchell-Hyundyne Badger triedy Starfury je dvojsedadlová útočná stíhačka neschopná letu v atmosfére*, vyvinutá počas Pozemsko-Minbarijskej vojny v nádeji, že zlepší bojové výsledky Pozemských síl proti vyspelejšej ťažkej stíhačke triedy Nial používanej Minbarijskou federáciou.

Ťažšia a lepšie vyzbrojená než Arrora triedy Starfury a takmer taká čulá, Badger bola využívaná bojovými loďami Pozemských síl a nepohyblivými základňami pre útočné operácie dlhého dosahu na nepriateľské ciele pred predstavením Thunderbolta triedy Starfury.

Štandardná Badger je asi 10.21 metrov* (33.5 stôp) dlhá od nosa po chvost, 17.87 metrov* (58.63 stôp) široká zo strany na stranu a 8.08 metrov* (26.52 stôp) vysoká od vrchu až dolu. Toto číslo berie do úvahy veľkosť lode, vrátane zadných tryskových plôch.

Badger je vyzbrojená šiestimi 40 mm JC-266-A jednosmernými pulznými kanónmi*, z ktorých štyri strieľajú dopredu a dva kormové sú pod kontrolou vzadu sediaceho navigátora. Okrem predných pulzných kanónov má pilot k dispozícii gatling guľomet schopný strieľať projektily veľkou rýchlosťou a je prepojený priamo s pilotovou helmou, takže na akýkoľvek cieľ sa pozrie, je automaticky vykreslený lodným vizuálnym zameriavacím počítačom.* Na spodných krídlach sú umiestnené štyri 40 mm plazmové výbojové kanóny**, oveľa silnejšie než pulzné kanóny ale s dlhšou dobou dobýjania. Badgery tiež majú osem pozícií pre extra zbrane, ako napríklad fúzne rakety, práve také ako na Arrore triedy Starfury.**

Zameriavacie systéme sú ovládané inteligentným zameriavacím počítačom Duffy 1018 MJS s širokým dosahom 70.000 km/s3** s doplňujúcim vizuálnym laserovo-optickým zameriavacím systémom navrhnutým špeciálne tak, aby pilot mohol udržovať zameriavanie a strieľať na zamaskované ciele ako minbarijský ťažký stíhač triedy Nial.

[*Neschopnosť letu v atmosfére založená na fakte, že Badger je modifikovaná SA-23]
[*Dĺžka vypočítaná na základe veľkosti gatlingu na kostre Arrory]
[*Veľkostné čísla založené na Arrore, prevzaté z B5 Security Manual]
[*Zbrane pre Arroru stanovené vo videohre od Sierry "Into the Fire" & príručke & B5 Security Manual]
[*Domnienka založená na rotačnej vlastnosti gatling guľometu, podobnému s tým na US Apache Helo.]
[**Tieto zbrane boli krátky čas považované za rakety, v skutočnosti ide o kanóny, ako sme videli v druhej časti AVITW]
[**Počty rakiet prevzaté z B5 Security Manual a CD-ROM príručky od Sierry]
[**Skener prevzatý z B5 Security Manual]

↑ Hore