Prví a ich lode

Prví sú rasy oveľa staršie ako hociktorá z mladších rás. Pred miliónmi rokov kráčali otvorene medzi ostatnými rasami. Ale teraz všetky odišli za Okraj. Odvtedy sa len niekoľko z týchto rás ukázalo na chvíľu v našom priestore. Informácie o nich sú zriedkavé a vzácne. Ich mená sú väčšinou neznáme.

Chodci zo Sigmy 957

Chodci zo Sigmy 957
(The Walkers of Sigma 957)

Ich loď je obrovské plavidlo. Je oveľa väčšia ako hociktoré plavidlo mladšej rasy. Do hyperpriestoru nevstupuje cez klasický skokový bod. Namiesto používaných modrých alebo žltých skokových bodov si táto loď vytvorí vír, ktorý vyzerá ako obrovské elektrické pole (samozrejme neznámeho druhu). Táto metóda je oveľa rýchlejšia ako skokové body, ale na druhej strane vyžaduje obrovské množstvo energie. Jediná známa zbraň je veľký biely lúč nejakej energie. A určite nikto nepochybuje, že je to veľmi účinná a silná zbraň.
Prví a ich lode

Neznáma

Táto rasa je stará asi ako Vorloni. Bola to posledná rasa, ktorú Lorien zapojil do bojov proti Vorlonom a Tieňom. Táto nadmerne veľká loď vyzerá, že má podobnú technológiu ako Tiene. Je schopná rýchlo vstúpiť i opustiť normálny vesmír. Strieľa veľký biely lúč, ktorý ničí všetko, čoho sa dotkne.
Prví a ich lode

Neznáma

Loď tejto rasy má niekoľko sekcií obiehajúcich okolo hlavnej časti lode, ktoré sa oddelia od vonkajšieho trupu lode len v prípade, že sa loď chystá vystreliť. Každá z týchto sekcií vystreľuje lúč, ktorý môže byť použitý na zjednotenie s ostatnými a táto energia predstavuje hlavnú zbraň. Tá strieľa z prednej časti lode. Tento obrovský lúč energie sa dá prirovnať palebnej sile Vorlonského Planetárneho zabijaka.
Prví a ich lode

Neznáma

Loď tejto rasy je takisto veľmi obrovská. Jej hlavná zbraň je veľmi podobná zbraniam používaných Vorlonmi. Z každej z troch predsunutých sekcií lodí sa do jedného bodu v strede sústredí množstvo energie. Z tohto bodu potom vystrelí zelený lúč. Je schopná mieriť a strieľať i počas rotácie.
↑ Hore