Veliaca loď Zboru PSI

PSI Corps Command ship

Trieda:
Asimov (modifikovaná)
Typ:
mobilná základňa
Dĺžka:
600 metrov [?]
Hmotnosť:
2.5 miliónov metrických ton [?]
Posádka:
125 [?]
Vojaci:
300 [?]
Počet stíhačiek:
neznámy počet
Energetický zdroj:
fúzny reaktor
Výdrž:
neznáma
Zbraňový systém:
neznámy
Obranný systém:
vystužený pancierovaný trup

Tento typ lodí používaný dnes už neexistujúcim Zborom PSI, je modifikovaný variant luxusnej dopravnej lode triedy Asimov. Niekoľko variantov tohto mobilného operačného strediska existuje, ale všetky väčšinou bývajú veľmi vzdialené od hyperpriestorových senzorových polí a majákových antén, aby udržali pozície v hyperpriestore ďaleko od majákovej siete bez toho, aby sa stratili. Práve z týchto mobilných operačných stredísk bol Zbor PSI schopný distribuovať zbrane a zásoby počas "telepatických konfliktov" v Pozemskej aliancii v 60. rokoch 23. storočia, keď bol zbor napadnutý členmi "Byronovho hnutia", skupinou pozostávajúcou z túlajúcich sa telepatov hľadajúcich slobodu z obmedzení skorumpovaného Zboru PSI.

Väčšina týchto lodí bola považovaná za zničených počas "telepatických konfliktov", ale nedávne správy od Rangerov a Spravodajstva pozemských síl naznačujú, že niektoré zatúlané lode Zboru PSI so svojou bojovou posádkou môže stále existovať. Neexistujú presné záznamy, koľko lodí Zbor PSI zhromaždil počas temnej éry prezidenta Clarka, preto sú lode Pozemských síl a Medzihviezdnej aliancie upozorňované, aby si na tieto modifikované dopravné lode dávali pozor.

↑ Hore