Korveta Sho'Kar

Sho'Kar Corvette

Dĺžka:
500 metrov
Hmotnosť:
3,8 milióna metrických ton
Počet stíhačiek:
2
Energetický zdroj:
2 fúzne reaktory
Zbraňový systém:
3 ťažké plazmové kanóny
Obranný systém:
4-6 metrový pancier
elektromagnetická obrana

Korveta triedy Sho'Kar bola postavená ako náprotivok Centaurskému krížniku triedy Vorchan alebo Drazijskému Firehawku. Neprítomnosť zbraňových systémov je vyvážená oproti ostatným lodiam tejto triedy jej rýchlosťou, akceleráciou a pancierovaním. Korveta má skryté prístaviská s dvoma stíhačkami vo vnútri. Tieto stíhačky sú veľkým prekvapením pre nepriateľov, ktorý prvý krát v boji vidia túto loď.

↑ Hore