Projekt Babylon

"Projekt Babylon je sen, ktorý sa stal skutočnosťou. Je to komunita, ktorú budujeme, aby sme v galaxii udržali trvalý mier: miesto, kde sa skupiny s odlišnými názormi môžu stretávať v pokoji a bez neustálej hrozby vojny a kde môžu hovoriť o svojich odlišnostiach v nádeji na porozumenie a mierové riešenie vzájomných nezhôd. Dnes sme sa zhromaždili tu, na neutrálnom území a v tieni vojny, ktorá takmer zničila našu civilizáciu, aby sme vytvorili miesto, kde sa budú môcť všetky mysliace bytosti stretávať a otvorene spolu komunikovať. Stanica Babylon bude postavená tu, na orbite tejto planéty ako pamätník tým, ktorí zahynuli vo vojnách vzniknutých na základe nedorozumenia: ako miesto, kde sa naše minulé rozdiely prekonané a kde môžeme žiť v mieri s ostatnými obyvateľmi galaxie."
- senátor Calvin Natawe počas slávnostného zahájenia stavby stanice Babylon v roku 2249

Projekt Babylon bol snom senátora Pozemskej aliancie Calvina Natawea. Senátor Natawe navrhol, aby ľudia vytvorili miesto, kde by sa mohli stretnúť s mimozemšťanmi na neutrálnej pôde, kde by si voľne vymieňali poznatky z kultúry, myšlienky a v mieri riešili vzájomné konflikty v nádeji na budúci medzigalaktický mier.

Senátorova vízia bola však revolučná a mnoho ľudí považovalo jeho sen viac za fantáziu než za optimistické riešenie problémov. Vďaka tomu jeho návrh rýchlo prepadol politickými trhlinami vlády Pozemskej aliancie. Niektorí v aliancii boli dokonca posadnutí zamietnuť nápad, ktorý by míňal vzácne zdroje na niečo, čo nie je potrebné. Tento postoj sa po neslávnej vojne s Minbarijskou federáciou rýchlo zmenil.

Po skončení Pozemsko-Minbarijskej vojny začala senátorova vízia naberať hmotnú podobu, keď senát aliancie "prekvapujúco" schválil Projekt Babylon. Stavba prvej stanice Babylon začala 16. apríla 2249, menej než rok po ukončení vojny. Stanica však bola zničená sabotážou už v rannom štádiu výstavby. Pozemská aliancia sa však nevzdala a rozhodla sa postaviť ďalšiu stanicu - Babylon 2. I túto stanicu postihol rovnaký osud ako predchádzajúcu. Rovnako skončila i tretia stanica. Po týchto udalostiach sa rozhodla Pozemská aliancia preniesť kompetencie a zodpovednosť o projekt na vojsko, a prvá plne funkčná stanica triedy O'Neill pomenovaná Babylon 4 bola uvedená do prevádzky 14. júna 2254.

Po záhadnom zmiznutí Babylonu 4 so všetkými obyvateľmi na palube to vyzeralo, že Projekt Babylon bude ukončený. Neochotný vzdať sa svojho sna, Natawe a jeho prívrženci presvedčili Centaurov a prekvapujúco i Minbarov, aby spolufinancovali stavbu ďalšej stanice triedy O'Neill BABYLON 5. 24.decembra 2256, deň pred Vianocami, bol Babylon 5 uvedený do prevádzky pod velením veliteľa Jeffreyho Sinclaira.

Od uvedenia do prevádzky žila stanica podľa sna na vytvorenie lepšieho vesmíru, stala sa základňou v boji proti strach naháňajúcim Tieňom a tyranii režimu prezidenta Clarka a miestom založenia novej Medzihviezdnej aliancie. Babylon 5 žil podľa svojho mena "Brána Boha" a jeho existencia požehnala galaxii, vesmíru, vytvorila lepšie miesto na prežitie.

Logo stanice Babylon 1
Babylon 1
Logo stanice Babylon 2
Babylon 2
Logo stanice Babylon 3
Babylon 3
Logo stanice Babylon 4
Babylon 4
Logo stanice Babylon 5
Babylon 5
↑ Hore