Prieskumná loď triedy Icarus

Icarus scout ship

Trieda:
Icarus
Typ:
prieskumné/mapovacie plavidlo s dlhým doletom
Dĺžka:
80 metrov [?]
Hmotnosť:
28.8 tisíc ton
Posádka:
7
Náklad:
30 w/ 150 ton nákladu
Počet stíhačiek:
2 povrchové transportéry
1 lietajúce prieskumné lietadlo
Energetický zdroj:
2 fúzne reaktory
Výdrž:
2 mesiace
Zbraňový systém:
4 ľahké pulzné kanóny
Obranný systém:
0.6 m opancierovaného trupu

Loď triedy Icarus je topografická loď s dlhým doletom používaná na vedecké výskumy a na preskúmavanie lokácií vo vzdialených oblastiach. Táto loď, ktorá je postavená pozemskou Mitchell-Hyudyne Corporation, spoločnosťou zodpovednou i za stíhačku triedy Starfury a korvetu triedy Olympus, je schopná letu vo vesmíre i v atmosfére, má veľkú nákladnú kapacitu pre dlhotrvajúce misie a široké pole podporných vozidiel.

Pôvodne navrhnutá pre vojenské použitie počas Pozemsko-Minbarijskej vojny, táto loď sa stala veľmi populárnou vďaka vojenským sesterským programom ako napríklad Medziplanetárne expedície (IPX) a ďalším organizáciám, ktoré potrebovali transportéry schopné atmosferického letu.

Samotná IPX Icarus bola zničená počas misie na Z'Ha'Dum sponzorovanej Pozemskými silami a IPX. Tí čo prežili túto nešťastnú expedíciu boli prinútení spojiť sa s BattleCrabom Tieňov alebo sa stali dobrovoľnými agentmi Tieňov.

↑ Hore