Prieskumník Lovca duší

Soul Hunter Scout

Trieda:
Gatherer
Typ:
prieskumník
Dĺžka:
62 m
Hmotnosť:
8400 metrických ton
Energetický zdroj:
kvantový gravitačný reaktor
Výdrž:
neznáma
Akcelerácia:
2 km/s
Posádka:
1 pilot
Obratnosť:
trieda B
Zbraňový systém:
8 anti-protónových kanónov
1 pekelný štít
Obranný systém:
1.6 m pancierovaného trupu
gravitačná obranná mriežka

Máme veľmi málo informácií o samotárskej, často obávanej a nenávidenej rase Lovcov duší. Je jednou zo starších rás, podobne ako Minbariovia, a záznamy naznačujú, ze Lovci duší cestujú vesmírom už viac než 40 000 rokov a niektoré rasy uvažujú, že sú Lovci duší v skutočnosti vo vesmíre takmer tisíc storočí.

Lovci duší zasvätili svoje životy, ktoré môžu byť podľa Minbarijských záznamov až desaťtisíc rokov dlhé, prehľadávaním galaxie a zbieraním duší. Priťahovaní okamžikom smrti, Lovci duší neveria v posmrtný život a veria, že je ich povinnosťou hľadať a uchovávať vzácne duše vesmíru.

Podľa Minbarijských záznamov sa technologický pokrok Lovcov duší zastavil, a neboli zaznamenané žiadne zjavné zmeny alebo pokroky od doby kedy Minbariovia uchovávajú záznamy o hrozných Lovcoch. Navzdory tomu sú ale lode Lovcov duší stále pokročilejšie než lode používané väčšinou rás, a podobne ako Minbariovia používajú kvantovú a gravitačnú technológiu.

Lode Lovcov duší sú jednomiestne, asi päťdesiat metrov dlhé a vyzbrojené zbraňami rovnajúcimi sa Minbarijským. Zloženie trupu je odolné voči skenovaniu, ale zdá sa, že je to nejaký druh poly-kryštalickej mriežky. Niektoré ukazovatele tiež naznačujú, že sú niektoré rysy lode bio-organickej povahy.

Minbarijské dáta tiež naznačujú, že má loď Lovcov duší veľmi unikátny spôsob prenikania do nepriateľského plavidla, ktorý sa nazýva "Pekelný štít". Loď vytvára okolo seba nejaký druh energetickej bariéry, ktorý jej dovoľuje prepáliť sa cez trup akéhokoľvek plavidla. Prelomenie trupu teda nepredstavuje problém, a plavidlo môže teda prepáliť priechod späť a zároveň sa pohybovať hlbšie do nepriateľskej lode. Teploty produkované Pekelným štítom sú odhadované na viac než 2 000 až 6 000 Kelvina.

Jediný zaznamenaný incident, kedy sa tento útok ukázal neefektívnym, bol krátko po prvom ľudskom katastrofálnom stretnutí s Minbarmi. Tri lode Lovcov duší prileteli získať dušu Dukata, Minbarijského vodcu, ktorý v bitke zomrel. Minbariovia úspešne zničili dve lode, ale tretia úspešne prenikla poškodenou obranou vojnového krížnika.

Minbariovia vytvorili ľudský múr na ochranu tela a duše Dukata a zabránili Lovcovi duší získať želanú cenu. To bolo podľa záznamov po prvý krát, kedy sa niekomu podarilo zastaviť Lovca duší pri plnení jeho úlohy.

Hoci sú Lovci duší nebezpeční a majú veľmi nechutnú povesť, veria, že robia to, čo je najlepšie. V skutočnosti nie sú zlomyseľní alebo zlí, sú jednoducho pomýlení. Vo väčšine prípadov názory Lovcov duší ohľadom toho, že robia to najlepšie, aby zachránili to, čo je absolútne nutné, narážajú na neporozumenie ostatných rás. Lovci duší sú silní, nebezpeční a sú veľmi vyberaví.

↑ Hore