Ťažký krížnik G'Quan

G'Quan Heavy Cruiser

Trieda:
G'Quan
Typ:
ťaký krížnik
Dĺžka:
1,400 metrov
Hmotnosť:
18.6 miliónov metrických ton
Posádka:
250
Vojaci:
800
Počet stíhačiek:
12 stíhačiek Frazi
Energetický zdroj:
3 fúzne reaktory
Výdrž:
9 mesiacov
Zbraňový systém:
2 ťažké časticové lasery
6 pulzných kanónov
energetické míny [2 odpaľovače]
Obranný systém:
6 - 8 m pancierovaného trupu
elektromagnetická obrana
Laserové kanóny pália
Laserové kanóny pália
Narnský ťažký krížnik G'Quan bol základom narnského vojska, až kým Narnský režim nepadol do rúk Centaurskej republike v roku 2259. Loď je asi 1,400 metrov dlhá*, má tri veľké časticové motory BB9K a môže niesť maximálne 12 stíhačiek triedy Frazi. Rýchlosť a taktické schopnosti tejto lode sú lepšie než má ťažký krížnik Pozemskej aliancie triedy Hyperion, ale horšie než lode triedy Nova a Omega.

Rovnako ako lode Pozemských síl, aj narnský ťažký krížnik triedy G'Quan používa fúzne reaktory na výrobu energie. Hlavné fúzne reaktory majú energetický výkon 7.08*1022 joulov a výstupný výkon 3,037 Terawattov za normálnej prevádzky a 39,055 v bojových podmienkach.*

G'Quan vstupuje do priestoru planéty Z'Ha'Dum
G'Quan vstupuje do priestoru planéty Z'Ha'Dum
Lode triedy G'Quan sú vyzbrojené dvoma dopredu páliacimi ťažkými časticovými/laserovými kanónmi, šiestimi pulznými plazmovými kanónmi, niekoľkými ľahkými pulznými kanónmi a energetickými mínami. Keď bola prvá loď tejto triedy zaradená v roku 2244 do služby, povrávalo sa, že narnské lode môžu napriek ich veľkosti lietať v atmosfére. To mnohé rasy vystrašilo, najmä Centaurov, ktorí sa báli, že sa Narni nejako naučili vytvárať umelú gravitáciu. Tieto zvesti ale rýchlo zanikli, keď centaurskí špióni potvrdili, že loď nemôže letieť v atmosfére a Narnský režim má v skutočnosti veľmi ďaleko k vynájdeniu technológie umelej gravitácie.*

Mnoho zvestí, ktoré obklopovali narnskú technológiu vytvorila a propagovala narnská vláda, aby zastrašila akúkoľvek rasu, ktorá by sa im mohla brániť. Pre rasy, ktoré Narnov nikdy nestretli alebo nevedeli nič o ich technológii, vyvolávala na prvý pohľad táto loď predstavy, že pochádza od vysoko vyvinutej rasy; rasy, ktorá je tak vyspelá ako možno Centaurovia, alebo dokonca ako Minbariovia.

To bol vlastne aj zámer farebného značenia a elegantného dizajnu lodí, aby oklamali ostatné rasy, aby si mysleli, že Narni sú oveľa viac vyspelí, než v skutočnosti boli. Keď sa na G'Quan pozriete zbližšia, pod pestrými farbami a uhladenými uhlami je ťažký krížnik iba neforemný, ťažkopádny a orientovaný na výkonnosť presne ako pozemské lode tejto klasifikácie. Každý centimeter narnskej lode je postavený pre funkčnosť. Treba poznamenať, že narnská technológia je podstatne podradnejšia než technológie spomínaných rás, a v súčasnosti je minimálne niekoľko krokov pozadu za aktuálnou technológiou Pozemskej aliancie, dokonca aj pred získaním technológie od Medzihviezdnej aliancie.

Teraz sa Narni koncentrujú viac na pokus o záchranu ich umierajúcej planéty a hoci niekoľko novších ťažkých krížnikov triedy G'Quan má umelú gravitáciu, nie sú schopní naliať do vojenského rozpočtu toľko zdrojov, koľko by si priali, a to vzhľadom na súčasný stav ekonomiky Režimu.

G'Tok vstupuje do priestoru Babylonu 5
G'Tok vstupuje do priestoru Babylonu 5
Od roku 2268 je pozemská technológia na rovnakej úrovni, v niektorých smeroch možno aj nadradená, centaurskej technológii. Narni majú tiež vďaka Medzihviezdnej aliancii prístup k rovnakej technológii, ale vzhľadom na ich takmer zbankrotovanú ekonomiku nie sú schopní plne využiť túto technológiu na vojenské účely.

Väčšina toho, čo Narni vedia o cestovaní vesmírom, sa buď naučili priamo od centaurských okupačných síl, alebo získali skrz "spätné inžinierstvo" toho mála, čo Centaurovia nechali po opustení Narny. Doteraz dokonca ani nezdokonalili rotačné sekcie na svojich lodiach na vytváranie umelej gravitácie.

Napriek súčasnému technologickému a ekonomickému rozdielu medzi Narnmi a ostatnými veľkými silami vo vesmíre, dokázalo narnské vojsko, že zdokonaľovaním a vylepšovaním ich existujúcich technológií sa môžu postaviť aj rasám takým silným, ako Centaurovia.

Mnohí veria, že ak by v roku 2259 nezasiahli do Narnsko-Centaurskej vojny Tiene, mohli sa Narni brániť Centaurom mnoho rokov. V súčasnosti ani Narni ani Centaurovia nie sú v pozícii, aby niekoho ohrozovali, ale je písané vo hviezdach, že jedného dňa dokončia Narni a Centaurovia vojnu, ktorá začala pred sto rokmi.

[*Veľkosť založená na porovnaní so stanicou Babylon 5.]
[*Výkon založený na veľkosti gule v strede G'Quanu, o ktorej sa predpokladá, že je hlavnou palivovou nádržou.]
[*JMS povedal, že Narni nemali technológiu umelej gravitácie až do vzniku ISA.]

↑ Hore