Prieskumná loď BlueStar

Bluestar Scout Ship

Trieda:
Bluestar
Typ:
prieskumná loď
Dĺžka:
52,12 metrov
Hmotnosť:
2,400 metrických ton
Energetický zdroj:
mikro-kvantový gravitačný reaktor
fúzne reaktory
Výdrž:
75 dní [štandardne]
Akcelerácia:
7000 km/s
Posádka:
1 veliteľ - 2 členovia posádky
Obratnosť:
trieda A
Zbraňový systém:
2 pulzné fúzne kanóny
Obranný systém:
20 cm vystuženého vorlonského biopanciera
gravitačné ťažné lúče
vorlonské štíty
minbarijské maskovacie zariadenie

[Nasledujúci text je obsah záznamu, ktorý napísal kapitán Anla-Shokov Enrique Montoya vodcom Medzihviezdnej aliancie.*]

Ako sa Medzihviezdna aliancia rozširuje a Anla-Shokom pribúdajú povinnosti, narastá potreba väčších zdrojov a širšej rozmanitosti lodí, takisto ako narastá sféra vplyvu aliancie. Množstvo misií, ktoré Anla-Shokovia musia plniť, je samotárskych, a v nich malá skupinka alebo jediný agent musí uskutočniť misiu s dlhým dosahom na vlastnú päsť, bez pomoci a podpory*.

Bohužiaľ, tieto misie sa často uskutočňujú na okraji známeho vesmíru a vyžadujú od Medzihviezdnej aliancie podporu našich Rangerov väčšími, skoku schopnými loďami a nútia nás vynakladať vzácne zdroje ako flotilu Whitestar lodí a asi dvoch tuctov členov Anla-Shok na misie, ktoré by oveľa jednoduchšie splnil jediný agent.* Stíhačky triedy Nial a prieskumné lode triedy Lintira, hoci rýchle a použiteľné na tento účel, sa ukázali byť nevhodnými na rozširujúcu úlohu a povinnosti Anla-Shokov, ani jedna ani druhá nemajú dosah, zbrane a obratnosť na prežitie nebezpečných misií.*

Nastal čas, aby k zdrojom Anla-Shokov pribudla prieskumná loď schopná zložitých operácií, vyzbrojená lepšími zbraňami, pancierom a najvyspelejším senzorovým zariadením aké je v súčasnosti dostupné. Tu je preto návrh, ktorý Robotnícka kasta a vedci Medzihviezdnej aliancie sami vypracovali, a jeho úlohou je stavať na predchádzajúcich prototypoch lodí, a poskytnúť Anla-Shokom prieskumnú loď vyzbrojenú vyspelou vorlonskou technológiou, akú majú lode Whitestar, a schopnú uskutočniť nezávislý skok do hyperpriestoru bez pomoci väčšej lode alebo skokovej brány*.

Z predchádzajúcich pokusov vieme, ako napríklad ťažký stíhač triedy Hel-Zah** použitý na testovanie kompatibility minbarijskej a vorlonskej technológie, že je možné začleniť vyspelé systémy z letky lodí triedy Whitestar do menších plavidiel. Tiež vieme, že vylepšené skokové motory na Whitestar sú založené na podobných systémoch aké majú vorlonské lode**. Vorloni teda majú také technologické kapacity, že postavia skoku schopnú loď veľkosti stíhačky.** Ak je možné pri obrovských zdrojoch Medzihviezdnej aliancie a v rámci našich kapacít vyvinúť takúto technológiu a umiestniť ju na funkčnú, skoku schopnú loď dlhú asi 60 metrov**, mali by sme tak urobiť.

Plánované schopnosti novej lode**:

  1. Prieskumná loď s rýchlosťou a obratnosťou triedy Whitestar
  2. Loď s vyspelou umelou inteligenciou, ktorá umožňuje jedinej osobe riadiť loď tak efektívne, ako keby mala kompletnú posádku***
  3. Prieskumná loď, ktorá je dosť malá na to, aby pristála vo väčšom plavidle a je schopná pristáť aj v doku lode triedy Whitestar***
  4. Loď chránená biopancierom založenom na vorlonskom biopancieri***
  5. Loď vybavená zbraňami zhodnými alebo lepšími než má centaurská hliadková loď***
  6. Prieskumná loď menšia než 60 metrov schopná uskutočniť až šesť nezávislých skokov do hyperpriestoru bez pomoci skokovej brány***

Už teraz vedci Medzihviezdnej aliancie pracujú na vrakoch a troskách zničených lodí Whitestar a skúmajú vorlonské technológie zahrnuté v konštrukcii Whitestar, v nádeji, že úspešne získajú všetky pokročilé komponenty poskytnuté Vorlonmi.**** Bolo by logické sústrediť tieto snahy na to, aby sa toto cenné dielo objasnilo a Medzihviezdna aliancia by mala venovať čas a potrebné zdroje na konštrukciu prieskumnej varianty lode Whitestar, aby zaistila bezpečnosť operácií Anla-Shokov a Medzihviezdnej aliancie ako celku.

[*Fiktívny záznam bol vymyslený na vysvetlenie vývoja lode Bluestar, ako sme videli v epizóde "Sleeping in Light."]
[*Ako sme videli počas Vojny s Tieňmi.]
[*Objasnené v epizódach "Mediations on the Abyss" a "Darkness Ascending"]
[*Špekulácie založené na nízkej kyslíkovej úrovni stíhačky Nial a obmedzenom dolete a sile lode Lintira.]
[*Skokové schopnosti lode BlueStar videné v epizóde "Sleeping in Light"]
[**Hel-Zah sa prvý krát objavila v románe "To Dream in the City of Sorrows" ktorý je podľa JMS prvým 100 %-ným románom!]
[**Vorlonská technológia použitá na Whitestar je nepopierateľný fakt.]
[**Stíhačky Tieňov boli videné pri samostatnom fázovaní sa do normálneho priestoru v epizóde "Into the Fire."]
[**Veľkosť 52.12 meters pochádza od Tima Earlsa a je oficiálnou veľkosťou lode BlueStar.]
[**Verí sa, že všetky tieto návrhové elementy sú súčasťou BlueStar.]
[***Sheridan bol schopný pilotovať BlueStar sám bez posádky v epizóde "Sleeping in Light."]
[***Ako možno vidieť v návrhových hárkoch Tima Earlsa na stránke warlock.isnnews.net]
[***Vorlonský biopancier je založený na fakte, že rovnaké textúry z Whitestar boli v skutočnosti použité aj na BlueStar.]
[***Teória založená na fakte, že Centaurovia sú pomocníci Drakhov a nepriatelia Medzihviezdnej aliancie.]
[***Veľkosť opäť založená na oficiálnych číslach od Tima Earlsa.]
[****Logická teória založená na fakte, že poznáme niekoľko zničených lodí Whitestar, ktoré boli zachránené v piatej sérii a Vorloni už dlhšie nie sú schopní poskytnúť svoju technológiu.]

↑ Hore