Stíhačka triedy Sentri

Sentri Fighter

Trieda:
Sentri
Typ:
stíhačka
Dĺžka:
22,25 m
Hmotnosť:
32,1 metrických ton
Energetický zdroj:
1 mikrofúzny reaktor
Výdrž:
12 hodín [štandardne]
Akcelerácia:
1 km/s
Posádka:
1 pilot
Obratnosť:
trieda A
Zbraňový systém:
2 34 mm iontové časticové kanóny
4 fúzne rakety
Obranný systém:
3,5 cm posilneného panciera
2 zachytné háky
2 rezacie lasery

Stíhačka triedy Sentri je základnou stíhačkou Centaurského kráľovského námorníctva. Rýchla útočná loď, ktorá je schopná boja v atmosfére i mimo nej, je jednou z najväčších a najsilnejších stíhačiek v oboch prostrediach, merajúc takmer 23 metrov po dĺžke*.

Stíhačka je vybavená dvoma silnými iónovými kanónmi a napájaná fúznym reaktorom Versal*, ktorý je založený na hmoto/antihmotových konvertoroch používaných centaurskými bojovými loďami, vďaka čomu má najdlhšiu dobu letu zo všetkých stíhačiek mladších rás; doba letu je viac než dvanásť štandardných hodín.

Sentri majú akceleračnú rýchlosť väčšiu než pozemská Starfury a napriek atmosférickým krídlam je neobyčajne obratná*. Ďalšou jasnou výhodou je jej prvotriedny počítačový systém. Tento systém je jednoznačne vyspelejší než ten na SA-23E, umožňujúc centaurským pilotom vykonávať radikálne a stresujúce manévre, ktoré spôsobujú stratu vedomia, pričom AI stíhačky vykoná mimoriadne ťažké predprogramované manévre*.

Hlavnou nevýhodou stíhačky triedy Sentri je jej pancier, alebo v tomto prípade jeho nedostatok. Ťažký pancier bol obetovaný na zlepšenie rýchlosti a obratnosti. Kvôli tomu a tiež kvôli nedostatku silných trysiek, prechádza celková výhoda v boji na stranu pozemskej Starfury*.

[*Veľkosť uvedená Timom Earlsom, meno triedy z AOG.]
[*Uvedené v B5 CD-ROM.]
[*Založené na vyhlásení Johna Sheridana v epizóde "The Fall of Night."]
[*Založené na vyhlásení Johna Sheridana v epizóde "The Fall of Night."]
[*Uvedené v hre "Into the Fire."]

↑ Hore