Stíhačka triedy Spitfire

Spitfire Fighter

Trieda:
Spitfire
Typ:
ťažká stíhačka
Dĺžka:
15,3 m
Hmotnosť:
neznáma
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
nekonečná
Akcelerácia:
10 km/s
Posádka:
žiadna - môže mať 1 pilota
Obratnosť:
trieda A+
Zbraňový systém:
1 kvantový pulzný kanón (antihmotový základ)
Obranný systém:
biopancier Tieňov
štíty Tieňov
maskovacie zariadenie
vlečné lúče

Súčasné záznamy o stíhačke Tieňov ukazujú, že lode používajú gravimetrický/hyper-real vesmírny pohonný systém podobný tomu, ktorý používajú aj bojové lode Tieňov. Ako tieto bojové lode sa môžu stíhačky maskovať a sfázovať do hyperpriestoru, čo z nich robí najmenšie lode schopné samostatného vstupu do hyperpriestoru.

Stíhačky Tieňov sú asi 16 metrov dlhé a majú dostatočnú palebnú silu na úplné zničenie akýchkoľvek obvyklých eskadier stíhačiek. Ako bojové lode i stíhačky majú technológiu založenú na organickej báze a väčšina je kontrolovaná zo vzdialených bojových lodí, alebo sú pilotované ich prisluhovačmi.

[Veľkosť prevzatá z videohry B5]

↑ Hore