Stíhačka triedy Spitfire

Spitfire Fighter

Trieda:
Spitfire
Typ:
ťažká stíhačka
DĺŞka:
15,3 m
HmotnosĹĽ:
neznĂĄma
EnergetickĂ˝ zdroj:
hyperpriestorovĂ˝ ventil
VýdrŞ:
nekonečná
AkcelerĂĄcia:
10 km/s
PosĂĄdka:
Ĺžiadna - mĂ´Ĺže maĹĽ 1 pilota
ObratnosĹĽ:
trieda A+
Zbraňový systÊm:
1 kvantovĂ˝ pulznĂ˝ kanĂłn (antihmotovĂ˝ zĂĄklad)
ObrannĂ˝ systĂŠm:
biopancier Tieňov
ťtíty Tieňov
maskovacie zariadenie
vlečné lúče

Súčasné záznamy o stíhačke Tieňov ukazujú, že lode používajú gravimetrický/hyper-real vesmírny pohonný systém podobný tomu, ktorý používajú aj bojové lode Tieňov. Ako tieto bojové lode sa môžu stíhačky maskovať a sfázovať do hyperpriestoru, čo z nich robí najmenšie lode schopné samostatného vstupu do hyperpriestoru.

Stíhačky Tieňov sú asi 16 metrov dlhé a majú dostatočnú palebnú silu na úplné zničenie akýchkoľvek obvyklých eskadier stíhačiek. Ako bojové lode i stíhačky majú technológiu založenú na organickej báze a väčšina je kontrolovaná zo vzdialených bojových lodí, alebo sú pilotované ich prisluhovačmi.

[VeÄžkosĹĽ prevzatĂĄ z videohry B5]

↑ Hore