Dilgarský ťažký krížnik

Dilgar Heavy Cruiser

Trieda:
Sekhmet
Typ:
ťažký krížnik
Dĺžka:
1200 m
Hmotnosť:
35.1 miliónov metrických ton
Posádka:
neznámy počet
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
neznámy počet
Energetický zdroj:
fúzny reaktor [?]
Výdrž:
neznáma
Zbraňový systém:
dvojité X-Ray laserové kanóny
ťažký plazmový pulzný kanón
dvojité odpaľovače rakiet
dvojité stredné pulzné kanóny
Obranný systém:
pancierovaný trup

Dilgarská ríša po zistení že jej hrozí vymretie v dôsledku zmeny jej slnka na supernovu* viedla v rokoch 2229-2232* krvavé vojenské ťaženie za účelom dobytia nového územia a tým zabezpečiť prežitie svojej rasy. Dilgarské vraždenie naprieč kvadrantom bolo vedené ťažkým krížnikom triedy Sekhmet. Tento typ plavidla bol vlajkovou loďou dilgarskej rasy a bol považovaný za takmer rovnocenný s modernejšími bojovými loďami Centaurskej republiky.

Merajúc 1,200 metrov po dĺžke* bol tento typ lode vyzbrojený mnohými zbraňami, vrátane X-Ray laserových kanónov dizajnovo podobných centaurským, pulznými kanónmi a ťažkými plazmovými kanónmi.* To robilo tento krížnik, čo sa týka sily, podobným moderným pozemským lodiam triedy Hyperion alebo Omega a jeho technika umelej gravitácie a gravimetrický pohon ho kládlo na úroveň s Centaurami. Niektorí dokonca naznačovali, že Dilgari boli technologicky vyspelejší než Centaurovia a mali bližšie k Minbariom.*

Sekhmet rozsieval strach medzi všetkými rasami v kvadrante. Dokonca aj chvastaví Narni sa stiahli počas stretnutia s Dilgarmi, keď sa obrana narnskej kolónie Halax VII ukázala byť neefektívna v boji s dilgarskými krížnikmi. Kým narnské sily prišli k dobytej kolónii, dozvedeli sa, že dilgarská vojenská veliteľka Jha'Dur, známejšia ako "Kráčajúca smrť" (Deathwalker), experimentovala a nakazila celú koloniálnu populáciu biogenetickými zbraňami, čím zabila takmer všetkých narnských kolonistov. Po tomto útoku si Narni netrúfali stáť v ceste dilgarskej invázie do Ligy nezávislých svetov.**

Našťastie pre každého v kvadrante vstúpila na konci roku 2231 do vojny proti Dilgarom Pozemská aliancia a spolu s preživšími silami ligy zatlačili Dilgarov späť na ich domovský svet. V roku 2232 boli Dilgari porazení a Pozemská aliancia akceptovala ich bezpodmienečnú kapituláciu.** Ako časť tejto kapitulácie pozemské sily blokovali dilgarskú skokovú bránu, zabavila všetky dilgarské zásoby Quantia-40 ako reparácie a uväznila Dilgarov v ich domovskom systéme. Toto uväznenie sa ukázalo byť rozsudkom smrti, pretože o rok neskôr sa dilgarská hviezda zmenila na supernovu** a vyhubila Dilgarov a s nimi aj hrozbu ťažkého krížnika triedy Sekhmet.

POZNÁMKA: Jha'Dur "Kráčajúca smrť" sa objavila živá v roku 2258. Skrývala sa medzi kastou minbarijských bojovníkov "Veterné meče" (Wind-Swords) a pokúsila sa predať drogu nesmrteľnosti tomu, kto najviac zaplatí, ale bola zabitá Vorlonmi skôr, než stihla odkryť tajomstvo svojho nesmrteľného séra.**

[*Založené na Earthforce Source Book - niektoré domnienky sú z epizódy "Deathwalker."]
[*Dáta prevzaté z Babylon 5 RPG a oficiálnej časovej línie B5.]
[*Veľkosť prevzatá z videohry "Into the Fire."]
[*Zoznam zbraní prevzatý z B5 videohry "Into the Fire."]
[*Domnienky založené na záujme Veterných mečov o Jha'Dur.]
[**Založené na vyhláseniach z epizódy "Deathwalker."]
[**Domnienka založená na vyhláseniach z epizódy "Deathwalker" a na Earthforce Source Book.]
[**Domnienka založená na vyhláseniach z epizódy "Deathwalker."]
[**Založené na vyhláseniach z epizódy "Deathwalker."]

↑ Hore