WhiteStar

Whitestar Class Monitor

Trieda:
Whitestar
Typ:
monitorovacia loď
Dĺžka:
475,6 metrov
Hmotnosť:
6,8 milión metrických ton
Posádka:
38
Vojaci:
60
Počet stíhačiek:
4 ťažké stíhačky Nial
Energetický zdroj:
kvantový gravitačný reaktor
3 fúzne reaktory
Výdrž:
5 rokov [?]
Zbraňový systém:
1 kvantovo-gravitačný výbojový lúčový kanón
2 pulzné neutrónové kanóny
4 pulzné fúzne kanóny
Obranný systém:
1,8 m vorlonského biopancierovaného trupu
gravitačné ťažné lúče
vorlonské štíty
minbarijské maskovacie zariadenie

Whitestar je jednou z najnovších tried minbarijských útočných lodí, ktorých povinnosťami a operáciami sú poverení Rangeri a Medzihviezdna aliancia. Toto plavidlo je navrhnuté v spolupráci medzi Vorlonským impériom a Minbarijskou federáciou, obsahujúc to najlepšie z minbarijskej technológie a niečo z vzácnej a silnej technológie Vorlonov.

Navrhnutá k letu vo veľkých skupinách, aby ohromila nepriateľa kombináciou veľkého počtu a vysokej palebnej sily, bola trieda Whitestar hlavnou zbraňou použitou proti Tieňom počas ich vlády teroru medzi rokmi 2259 až 2261. Postavená dosť malá a obratná pre boj so stíhačkami, ale dosť veľká a silná pre boj s bojovými loďami, loď triedy Whitestar sa ukázala byť smrtiacou bojovou loďou.

Whitestar spojuje väčšiu palebnú silu než štandardný pozemský torpédoborec triedy Omega a keďže obsahuje vorlonský pancier a štíty, je takmer nemožné byť lepším v priamom boji jeden na jedného. Whitestar bola najpokročilejšou loďou, ktoré bolo kedy postavené niektorou z mladších rás, pokiaľ nebola predstavená nová trieda torpédoborcov Medzihviezdnej aliancie Victory, ale i tak bude ďalej slúžiť Rangerom a Medzihviezdnej aliancii i do ďalšieho storočia.

Whitestar nesie tri väčšie ofenzívne zbrane. Tieto zbrane zahŕňajú dva pulzné neutrónové kanóny, štyri pulzné fúzne kanóny a jeden ťažký kvantovo-gravimetrický výbojový kanón, ktérého najnižší výkon je 2 000 Terawattov [1,9*1015 wattov] a maximálny výkon je 160 000 Terawattov [1,57*1017 wattov], pričom sa verí, že priemerný výkon je asi 46 000 Terawattov [4,73*1016 wattov]. Whitestar má často lepšiu lepšiu palebnú silu než veľké bojové lode v službách akéhokoľvek dnešného vojnového loďstva*.

Okrem toho má Whitestar k svojej masívnej výzbroji tiež silný obranný systém, ktorý zahŕňa vorlonské štíty, biopancier a zariadenie na rušenie senzorov. Obranné štíty Whitestar sa skladajú zo striedavých gravimetrických skresľujúcich vĺn a zložitého poľa gravitačných a elektromagnetických energetických bariér.*

Štítový systém na gravitačnom základe rozvedie všetku energiu vystrelenú na Whitestar okolo lode zanechávajúc iba kinetický náraz výbuchu, ktorý vznikne pri uvoľnením pri dopade výbušnej energie na štíty. Len nepatrné množstvo energie vyslanej proti Whitestar sa vôbec dotkne trupu, teda akákoľvek zbraň použitá proti Whitestar musí byť podstatne silnejšia než energetický výkon štítov, aby bola loď zničená jediným výstrelom. Mnohonásobný dopad od menej výkonných zbraní môže samozrejme tiež viesť k zničeniu lode.

Trup Whitestar je vytvorený z vorlonskej bioorganickej technológie, čo robí z lode žijúci organizmus. Jej organický pancierovaný trup je takmer nedobytný a plavidlo má schopnosť liečiť sa a adaptovať na akýkoľvek útok.* S každým konfliktom vyvinie Whitestar nové protiopatrenia a nové spôsoby ochrany proti útoku. Žiadna zbraň nemá na Whitestar rovnaký účinok dvakrát.

Ako všetky minbarijské bojové lode je aj Whitestar vybavená minbarijským maskovaním. Toto maskovacie zariadenie vytvára rušiace pole, ktoré absorbuje prichádzajúce senzorové lúče alebo ich láme/vychyľuje preč od vysielača, čo chráni loď pred akýmikoľvek formami zameriavacích senzorov a skenerov takmer všetkých mladších rás. To neznamená, že maskovacie zariadenie urobí loď skutočne neviditeľnou čírym pohľadom, ale len pre skenery. Modernejšie senzory môžu zachytiť minbarijskú loď cez maskovacie pole, ale senzorová ozvena je nesmierne slabá*.

Whitestar je napájaná kvantovo-gravimetrickým reaktorom na vorlonskom základe, s približný energetickým výkonom 2,6 exawattov. Tento reaktorový systém poskytuje Whitestar všetku energiu, ktorú potrebuje. Pohonné systémy sa skladajú z troch nezávislých minbarijských gravimetricko-vlnových motorov pre cestovanie normálnym vesmírom, ktoré boli modifikované vorlonskou technológiou. Nie sú potrebné žiadne manévrovacie trysky, pretože gravimetricko-vlnové motory umožňujú pohon všetkými smermi. Na univerzálny pohyb vpred je Whitestar tiež vybavená navyše tromi antihmotovými motormi, práve tak ako aj pomocnými tryskami obklopujúcimi trup.*

Na rozdiel od väčšiny plavidiel jej veľkosti je Whitestar schopná otvoriť vlastný skokový bod do hyperpriestoru bez pomoci väčšej lode alebo skokovej brány. Pri cestovaní hyperpriestorom dokáže Whitestar úplne doslova preletieť galaxiu Mliečnej dráhy (100 000 svetelných rokov) za približne sedem týždňov. Väčšina veľkých lodí so skokovými schopnosťami nemá toľko energie ako Whitestar, navzdory jej veľkosti. Treba poznamenať, že lode schopné otvoriť vlastný skokový bod do hyperpriestoru bez pomoci skokovej brány sú podstatne väčšie než Whitestar. Lode Pozemskej aliancie, Narnského režimu a Centaurskej republiky s touto schopnosťou musia byť často dlhšie než 500 metrov.

[*Výkon zbrane je založený na Sheridanovej poznámke počas zbraňového testu Excaliburu vo filme "Volanie do zbrane", kde povedal, že sa výkon zbrane nezdá byť väčší než výkon kanónu na Whitestar.]
[*Založené na Lennierovom prehlásení v epizóde "Ship of Tears" a "War Without End."]
[*Založené na prehlásení v epizódach "Ship of Tears", "War Without End."]
[*Založené na početných poznámkach o tejto technológii počas sérií Babylonu 5, vrátane "Points of Departure", "Ship of Tears", "War Without End"]
[*Design reaktoru založený na prehláseniach Delennovej a Lenniera o minbarijských reaktoroch/pohone, podľa ktorých sú založené na gravitačných a magnetických princípoch.]

↑ Hore