Transportér

Transport

Trieda:
Ambassador
Typ:
ľahký krížnik
Dĺžka:
131 m
Hmotnosť:
neznáma
Posádka:
1-11 pilotov
Vojaci:
žiadny
Počet stíhačiek:
--
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
nekonečná
Zbraňový systém:
1 vorlonský lúč smrti
niekoľko skrytých bleskových diel
ovládač skokového bodu
Obranný systém:
vorlonský biopancier
vorlonské štíty

Rovnaký vzhľadom ako Star Dreadnought, Vorlonský transport je dlhší viac než 131 metrov. Je ťažko pancierovaný a je tiež organického pôvodu, ako všetky vorlonské lode. Zdá sa, že transportéry používajú štandardný vorlonský gravimetrický/hyper-real vesmírny pohonný systém rovnaký pre všetky ich lode a zdá sa, že sú tiež dobre vyzbrojené. Loď tejto triedy dokáže zničiť BattleCrab Tieňov jedným výstrelom.

Transport v dokoch Babylonu 5 Lode tejto klasifikácie očividne žijú v symbiotickom vzťahu so svojim pilotom spôsobeným používaním len jedným užívateľom alebo skupinou užívateľov. Súčasné záznamy ukazujú, že ak je majiteľ zabitý, budú sa lode čudovať nad vesmírom a trúchliť nad stratou majiteľa. Loď je časťou svojho užívateľa a nemôže bez neho/nej žiť. Po dlhom trúchlení vykoná svoju poslednú povinnosť a spopolní seba i svojich užívateľov a zostanú v srdci hviezdy.

[Veľkosť prevzatá z videohry B5]

↑ Hore