Torpédoborec triedy Omega

Omega Destroyer

Trieda:
Omega
Typ:
torpédoborec
Dĺžka:
1,717.3 metrov
Hmotnosť:
44.6 miliónov metrických ton
Posádka:
850
Vojaci:
18,000
Počet stíhačiek:
36
Energetický zdroj:
4 fúzne reaktory
Výdrž:
18 mesiacov
Zbraňový systém:
6 ťažkých časticových laserov
6 ťažkých pulzných kanónov
12 časticových laserov
12 pulzných kanónov
fúzne rakety [2 odpaľovače]
Obranný systém:
8 až 10 metrov pancierovaného trupu
18 energetických projektorov obrannej siete Mk. II
AGAMEMNON v doprovode stíhačiek Arrora
AGAMEMNON v doprovode stíhačiek Arrora
Torpédoborec triedy Omega je kombináciou "dreadnoughta/transportu stíhačiek", schopný doručiť maximálnu palebnú silu kombinovanú s ohromnou stíhacou podporou a vojakov. Meria 1,7173* metrov na dĺžku a v súčasnosti je jednou z najsilnejších lodí v námorníctve Pozemskej aliancie. Nielenže je jednou z najsilnejších lodí, ale tvorí samotné srdce a chrbticu moderných Pozemských síl.

Rocketdyne* začal s vývojom torpédoborca triedy Omega po strate lukratívneho stavebného kontraktu v prospech Karmatechu, firmy ktorá prišla s návrhom ťažkého krížnika triedy Hyperion. Predstavujúc si Omegu ako náhradu za dreadnoughta triedy Nova, Rocketdyne začal testovať nové systémy a technológiu zabudované do konštrukcie triedy Nova na začiatku roku 2245*. Päť experimentálnych lodí, označovaných ako trieda Nova-X bolo použitých na testovanie novej technológie pulzného kanónu, vylepšených časticových lúčov a, čo je najdôležitejšie, testovanie a dokázanie životaschopnosti použitia rotačnej sekcie na veľkých bojových lodiach. Nanešťastie postupoval vývoj pomaly a v rozpútanej Pozemsko-Minbarijskej vojne bolo všetkých päť prototypov Nova-X zničených* (klikni). Ako vojna pokračovala, Pozemské sily požadovali od Rocketdyne namiesto sústredenia sa na výrobu stíhačiek, aby vylepšovali existujúcu flotilu dreadnoughtov triedy Nova, zatiaľ čo Karmatech vyrábal viac Hyperionov. Na základe výsledku Pozemsko-Minbarijskej vojny zrušili ďalší vývoj Hyperionov a Rocketdyne dostal kontrakt na hromadnú stavbu torpédoborcov triedy Omega ako náhradu za Hyperiony*, ktoré nezvládli predviesť schopné výkony proti Minbariom. Začínajúc s EAS Achilles** s registračným číslom OCG-1**, Rocketdyne začal sériovú výrobu torpédoborcov triedy Omega v polovici roku 2248.

Torpédoborce triedy Omega sú poháňané štyrmi BB9K iónovo-časticovými motormi** a napájané štyrmi vysokoenergetickými fúznymi reaktormi vojenského typu General Fusion 650. Ako palivo pre reaktory sa používa rôsolovité deutérium, Omega má celkové palivové zásoby vyše 296 miliónov kilogramov, s celkovou potenciálnou energiou 1.83*1023 joulov.** Vzhľadom na približnú dĺžku misie osemnásť mesiacov, je celkový energetický výkon štyroch fúznych reaktorov Omegy približne 3,943 Terawattov. Za bojových podmienok je približný energetický výkon 101,408 Terawattov, na dobu asi troch týždňov. S takýmto vysokým energetickým výkonom má Omega schopnosť vytvoriť si vlastný skokový bod do hyperpriestoru použitím štyroch generátorov víru firmy Lockheed-Mitchell Corp.**

Výzbroj tejto lode zahŕňa:
  1. Dva ťažké kanóny schopné strieľať striedavo časticový lúč / röntgenové lasery a plazmové výboje.***
  2. Na korme vedľa každého motoru umiestnené štyri dozadu páliace ťažké časticové lasery a ťažké pulzné kanóny.***
  3. Pozdĺž bokom je dvanásť všesmerových obranných diel spolu so štandardnými pulznými kanónmi a časticovými lasermi.***
  4. Fúzne rakety, aspoň dva odpaľovače a celkovo štyridsať rakiet.

Štandardnú posádku torpédoborcov triedy Omega tvorí viac než 850 členov posádky (540 ľudí na hĺbkovej patrole, 1000+ v dobe vojny)*** a 12 veliacich dôstojníkov. Posádku môže a zvyčajne dopĺňa ďalších 120 mariňákov. Torpédoborce majú štandardný náklad 36 útočných stíhačiek/bombardérov***, štyri raketoplány a môže tiež niesť 80 obrnených jednotiek a až 18,000 vojakov. Štartovací systém stíhačiek použitý na Omege je jednoduchý a efektívny. Niekedy označovaný ako Pez, Starfury sú umiestnené jedna vedľa druhej v sérii vyrovnávacích výťahov označovaných ako zámky. Keď je vydaný rozkaz na štart, Starfury na pravej strane je zdvihnutá a vystrelená z jej odpaľovacej rampy, potom ju okamžite nasleduje Starfury po jej ľavici a naopak. So šestnástimi zámkami na torpédoborci, každom osadenom dvoma Starfury, je Omega schopná za mimoriadnych podmienok vypustiť všetkých 36 stíhačiek za necelé dve minúty***.

Na rozdiel od väčšiny lodí v Námorníctve Pozemských síl využíva torpédoborec triedy Omega umelú gravitáciu nedostupnú bojovým lodiam Pozemskej aliancie pred 25 rokmi. Je známa ako "Simulovaná gravitácia", prostredie s gravitáciou 1-g je vytvárané rotáciou strednej časti lode v pravotočivom smere o rýchlosti 10 m/s2.

Boj o nezávislosť Babylonu 5
Boj o nezávislosť Babylonu 5
Na zaistenie stabilnej otočnej osi sa centrálna čas otáča okolo hnacieho hriadeľu; posilnenej dutej tyče nachádzajúcej sa medzi prednou a zadnou sekciou. Rotácia je dosahovaná použitím vyspelého supravodivého motora podobného tým, ktoré sa používali na vznášadlových vlakoch na Zemi. To bráni opotrebovávaniu hnacieho hriadeľu a rotačnej sekcie, keďže elektromagnetický supravodivý systém nadnáša rotačnú sekciu nad osou. Vzhľadom na žiadny fyzický kontakt medzi prednou, zadnou a rotačnou sekciou, ako aj osou, nedochádza skoro k žiadnemu treciemu opotrebovávaniu.

Torpédoborce sú rozdelené do troch sekcií a každá sekcia je navrhnutá na špecifickú úlohu. Predná alebo Hangárová sekcia lode je prostredie s nulovou gravitáciou navrhnuté na podporu stíhačiek, hlavné zbrane a lodné hlavné senzorové/komunikačné pole. V tejto sekcii je tiež umiestnený hlavný sklad lode.

V centrálnej alebo Obytnej sekcii sa nachádza riadiace centrum lode, hlavný a dva sekundárne mostíky.*** Okrem toho zahŕňa primárnu podporu života, ubikácie posádky a tiež hlavné lodné počítače. Tiež sú tu lodné sekundárne sklady ako aj malá botanická záhrada s limitovaným potenciálom.

Zadná alebo Technická sekcia torpédoborca je vymedzená lodným iónovým a skokovým motorom, fúznemu reaktoru, primárnym a sekundárnym palivovým nádržiam a zadnému zbraňovému poľu. Keďže ani predná ani zadná časť nemajú gravitáciu, obuv personálu Pozemskej aliancie má špičky so suchým zipsom, ktorý im bráni, aby odleteli v oblastiach s nulovou gravitáciu.

V porovnaní s loďami triedy Nova majú torpédoborce triedy Omega oveľa viac rekreačných oblastí. Vďačí za to faktu, že Omega bola navrhnutá v väčším ohľadom na posádku a nie len na zbraňové systémy.

Nedávny rozvoj technológie Pozemskej aliancie vytvoril technológiu pravej umelej gravitácie a novšie lode ako torpédoborec triedy Warlock nepotrebujú rotačné sekcie na simulovanie gravitácie.**** Menšie verzie tohto systému môžu byť, teoreticky, tiež použité na palubách starších pozemských bojových lodí, aby zmenšili efekt nehybnosti.

[*Veľkosť overená Timom Earlsom, režisérom CGI / Špeciálnych efektov pre Babylon 5.]
[*Ako je uvedené v CD-ROM Príručke B5.]
[*Päť lodí triedy Omega bolo videných v pozadí scény z filmu "In the Beginning". To jasne dokazuje prítomnosť týchto lodí, prinajmenšom že boli testované od roku 2246.] [*Videli sme, ako bola prvá testovacia Omega OCG-B zničená v ľavom hornom rohu prvej bitky, a druhá Omega OCG-A v strede na pravej strane, naraziac do lode triedy Sharlin počas komerčnej prestávky.]
[*Založené na vyhláseniach Johna Sheridana v epizóde "And Now for a Word."]
[**JMS v "Lurker's Guide" uviedol, že prvá Omega, ktorá opustila montážnu linku po Pozemsko-Minbarijskej vojne bola EAS Achilles.]
[**Registračné číslo na trupe založené na EAS Agamemnon, ktorého registračné číslo bolo OCG-5, ako možno jasne vidieť na baseballovej čiapke Johna Sheridana v epizóde "Knives."]
[**Ako je uvedené v CD-ROM Príručke B5.]
[**Veľkosť palivovej nádrže založená na veľkosti motorov a strojníckej sekcii Omegy.]
[**Babylon 5 RPG a Earthforce Source Book uvádzanú Lockheed-Mitchell ako tvorcu prvej pozemskej skokovej brány a technológie generátora víru.]
[***Zbraňová výzbroj založená na priamom pozorovaní v seriáli.]
[***Zloženie posádky založené na dialógoch v epizódach "Intersections in Real Time" a "Endgame."]
[***Počet stíhačiek založený na priamom pozorovaní ich štartu v epizóde "Severed Dreams."]
[***Založené na priamom pozorovaní štartu stíhačiek v epizóde "Severed Dreams."]
[***Zdroj: Earthforce Source Book.]
[****Ako bolo videné v "Crusade" a ako uviedol JMS.]

↑ Hore