Fregata triedy Tinashi

Tinashi Frigate

Trieda:
Tinashi
Typ:
bojová fregata
Dĺžka:
869 metrov
Hmotnosť:
8.76 miliónov metrických ton
Posádka:
110
Vojaci:
800
Počet stíhačiek:
N/A
Energetický zdroj:
1 kvantová singularita
4 fúzne reaktory
Výdrž:
20 rokov
Zbraňový systém:
4 gravitačné neutrónové kanóny
8 fúznych lúčnych kanónov
4 elektro-pulzné delá
2 odpaľovače rakiet
1 antihmotový kanón
Obranný systém:
8 m posilneného polykryštalického panciera
6 projektorov gravitačného vlečného lúča
minbarijské maskovacie zariadenie
gravimetrická obranná sieť

Minbarijská bojová fregata triedy Tinashi je modifikovaná verzia bojových krížnikov triedy Tinash-Haza, ktorá slúžila Minbariom počas poslednej Veľkej vojny s Tieňmi. Väčšina lodí triedy Tinash-Haza použitých vo vojne bola zničená alebo vyradená v dôsledku ich takmer 500 ročnej služby. Lode triedy Tinash-Haza neslúžia už viac než 600-700 rokov.

Avšak dizajn je v jadre stále dobrý, Minbariovia preto rozvinuli túto triedu ako novú bojovú fregatu triedy Tinashi, ktorá im slúži posledných 600 rokov. Používala sa hlavne ako podporné plavidlo, v súčasnosti v službe už veľa lodí tejto triedy niet a tie, ktoré slúžia, boli preradené na diaľkové hliadkovanie a obranu kolónií.

Tinashi je približne rovnako veľká ako stará Tinash-Haza, dĺžka je 869 metrov, ale je o 20% ťažšia a napájaná kvantovou singularitou (Tinash-Haza používala staré hmoto/antihmotové reaktory vyvinuté Minbarmi pred 1,000 rokmi). Okrem toho používa Tinashi gravitačný pohonný systém, zatiaľ čo Tinash-Haza mala štyri iónové/časticové motory.

Fregata triedy Tinashi je vyzbrojená 4 neutrónovými kanónmi, ôsmymi fúznymi lúčnymi kanónmi a tiež štyrmi elektro-pulznými kanónmi. Na orbitálne bombardovanie je určený antihmotový kanón, nie urýchľovače hmoty. Okrem uvedených útočných zbraní má fregata štandardné minbarijské maskovanie a obranné štíty.

Na rozdiel od starých lodí triedy Tinash-Haza, na ktorých je Tinashi založená, nenesie fregata stíhačky, má dostatok miesta len pre dva osobné člny.

↑ Hore