Planetárny zabijak

Planet Killer

Trieda:
Eclipse
Typ:
planetárny zabijak
Dĺžka:
45 km
Hmotnosť:
3000+ miliárd ton
Posádka:
áno - neznáma
Vojaci:
áno - neznámy počet
Počet stíhačiek:
áno - neznámy počet
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
nekonečná
Zbraňový systém:
super lúč smrti
vorlonské lúče smrti
vorlonské ohnivé lúče
bleskové delá
Obranný systém:
vorlonský biopancier
vorlonské štíty
vlečné lúče

Jedna z najstrašnejších zbraní v galaktickej histórii, vorlonský Planetárny zabijak, bol prvý krát videný až na konci Vojny s Tieňmi. Toto obrovské plavidlo meria 3-4 míle cez centrálnu os Y a je dlhé 42 až 58 kilometrov. Planetárny zabijak bol očividne najväčšou a najmocnejšou loďou vo vorlonskej flotile majúcou dostatočnú palebnú silu na zničenie celej planéty. Len jedna z týchto lodí bola zničená, aj to len s využitím palebnej sily všetkých Prvých.

Toto plavidlo organického pôvodu je napájané nespracovanou ničivou energiou hyperpriestoru, využívajúc prílivových a odlivových síl hyperpriestoru k paľbe masívnych energetických výbojov zo štyroch predných ramien o sile medzi 1.032 a 1.038 joulu, schopných zničiť planétu takmer akejkoľvek veľkosti, zmeniac planétu na prach a úlomky meteorov. Počas ich krátkeho použitia na konci Vojny s Tieňmi boli plavidlá tejto triedy zodpovedné na zničenie tuctov svetov a takmer i Centaurského domovského sveta. Keď odišli Vorloni na Okraj, ostatné rasy sa už nemuseli báť tohto vesmírneho prízraku.

↑ Hore