Vojnový krížnik triedy Sharlin

Sharlin WarCruiser

Trieda:
Sharlin
Typ:
vojnový krížnik
Dĺžka:
1,600 metrov
Hmotnosť:
44.4 miliónov metrických ton
Posádka:
190
Vojaci:
8,000
Počet stíhačiek:
15 triedy Nial
Energetický zdroj:
1 kvantová singularita
8 fúznych reaktorov
Výdrž:
20 rokov
Zbraňový systém:
18 gravimetrických neutrónových kanónov
18 gravimetrických fúznych lúčových kanónov
24 EM neutrónových diel
24 EM fúznych lúčových diel
42 elektropulzných diel
4 odpaľovače rakiet
1 antihmotový kanón
voliteľný urýchľovač hmoty
Obranný systém:
10 m posilneného polykryštalického panciera
42 vlečných lúčov
minbarijské maskovacie zariadenie [senzory rušiaci generátor]
gravimetrický obranný štít

Vojnový krížnik triedy Sharlin* je najväčšou a najmocnejšou loďou v minbarijskom námorníctve, schopnou zdevastovať mestá, infraštruktúru a obývateľný povrch planéty v priebehu niekoľkých hodín. Vlastnia ho všetky tri vládnuce kasty v minbarijskej kultúre (Bojovnícka, Náboženská, Robotnícka)* a môžu ho v krátkej dobe poslať do takmer akejkoľvek taktickej situácie.

Krížniky merajú po dĺžke 1,500 až 1,700 metrov* a jej posádku tvorí 190* členov služobného personálu, z toho desať sú veliaci dôstojníci. Okrem štandardnej posádky môže Sharlin niesť ďalších 60 operačných členov*, napríklad bezpečnosť, streleckých dôstojníkov a pilotov. Maximálna kapacita vojakov je odhadovaná na približne 8,000 vojakov.

Vojnové krížniky na hĺbkovej hliadke zvyčajne nesú len štandardnú posádku (190 členov) a môžu udržovať vysokú bojovú pohotovosť bez utrpenia škodlivého vplyvu vzhľadom na nedostatok personálu. Je to výsledkom hlavne mimoriadne pokročilých počítačov / AI systémov na palube tejto triedy lode.

Všetky taktické systémy na palube minbarijských vojnových krížnikov sú riadené cez Veliacu komnatu - holografické prostredie, ktoré umožňuje veliacim dôstojníkom vidieť celých 360° daného prostredia bojov.** Cez túto Veliacu komnatu môžu dôstojníci ovládať všetky lodné zdroje ako potrebujú a plne sa účastniť vo všetkých bojových situáciách. Tento veliaci prepájajúci systém zvyšuje čas reakcie a umožňuje minbarijským lodiam v bojovej situácii okamžite reagovať.

Krížniky vstupujú do hyperpriestoru
Krížniky vstupujú do hyperpriestoru
V súčasnosti sa známa výzbroj vojnových krížnikov skladá z širokého súboru zbraní, ktoré zahŕňajú osemnásť gravimetrických neutrónových kanónov (tiež známych ako Rezacie lúče), osemnásť ťažkých fúznych lúčových kanónov, 42 elektropulzných diel a 24 obranných EM neutrónových diel a fúznych lúčových diel, ako aj antihmotový kanón.** Štandardné zbrane na krížniku sú navrhnuté tak, aby uvoľnili na cieľ obrovské množstvo ničivej energie. Lúčové zbrane môžu pracovať v prenikavom a vrstvenom móde a výstup / zameriavanie môže byť upravené pre boj so stíhačkami alebo bojovými loďami. Okrem štandardných lúčových zbraní nesie krížnik antihmotový kanón** (zbraň navrhnutá špeciálne na útoky na planéty) a 2,000 metrických ton rakiet**, ktoré môže odpaľovať zo štyroch odpaľovačov. Projektilové zbrane sú rôzneho druhu, vrátane fúznych a antihmotových rakiet / bômb a predpokladá sa, že Sharlin môže byť vybavený urýchľovačom hmoty na planetárne bombardovanie.

Okrem svojej obrovskej zbraňovej výbavy má minbarijský vojnový krížnik tiež značnú výhodu v rýchlosti, manévrovateľnosti a čase akcelerácie, pri ktorom ostatné lode vyzerajú, akoby sa nehýbali. Tieto podstatné výhody sa pripisujú gravimetrickému pohonnému systému Stalasha** s výkonom viac než 80 miliónov terajoulov, pravdepodobne jedným z najvýkonnejších gravimetrických systémov v známej galaxii. Štandardná akceleračná rýchlosť pre vojnový krížnik je odhadovaná na 60 km/s2*** s dosiahnuteľnou útočnou rýchlosťou na veľké vzdialenosti "80 BoPrill", 20% rýchlosti svetla.***

Sharlin získava energiu z reaktoru umelej kvantovej singularity s odhadovaným výkonom 330 exawattov***, ktorý spolu s niekoľkými sekundárnymi fúznymi reaktormi spĺňa všetky energetické požiadavky lode. Tento reaktorový systém poskytuje vojnovému krížniku prakticky neobmedzené množstvo energie, čo mu umožňuje v porovnaní s loďami podobných tried mladších rás dlhšie operovať. Bez starostí o energiu netrpia minbarijské lode obmedzeniami, s ktorými sa musia vyrovnávať mladšie rasy používajúce fúzne ale antihmotové reaktory. Znamená to tiež, že čas dobíjania minbarijských zbraní je prakticky okamžitý a ich skokové motory sa dobijú za zlomok času, ktorý potrebujú pozemské lode. Okrem toho používa Sharlin odpad z kvantového reaktora, ktorým je antihmota, ako sekundárny zdroj energie aj ako silnú zbraň.

Hoci výskumníci získali rozsiahle dáta o minbarijskom vojnovom krížniku, je mnoho taktických údajov o lodi, ktoré boli presvedčivo overené až v posledných rokoch. Je to dané hlavne tým, že len málo rás sa pustilo do boja s touto loďou a prežilo, aby o tom mohlo podať správu a takmer nikto mimo minbarijskej kultúry nikdy nevstúpil na palubu Sharlina.

Jednou z otázok, ktoré neboli až donedávna jasné bola, koľko stíhačiek má Sharlin na palube. Počas Pozemsko-Minbarijskej vojny bola najbežnejšou zostavou dve eskadry stíhačiek v akejkoľvek situácii. Ale na záver Vojny s Tieňmi je známy fakt, že priemerná stíhacia eskorta pre Sharlin je len 15 stíhačiek. To dáva Minbariom tri letky a jednu plnú eskadru.***

Minbarijský vojnový krížnik sa zdá prakticky nezastaviteľný s žiadnou známou významnou slabinou. Lodný pancier a vychyľovacie polia robia konvenčné zbrane takmer nepoužiteľné v bojovej situácii. Okrem toho vyspelé senzory varujú minbarijskú posádku pred každým hroziacim útokom, rušiace systémy umožňujú minbarijským silám prekvapivé útoky a len málo lodí má takú zbraňovú výzbroj ako Sharlin. Podľa centaurských zdrojov sa však zdá, že strašný vojnový krížnik triedy Sharlin má jednu slabosť, ktorú je však takmer nemožné využiť.

Zdá sa, že minbarijský gravimetrický pohonný systém, ktorý je často kľúčom k ich víťazstvám (keďže poskytuje refrakčné polia a značne zlepšuje ich zbrane), je takisto ich jedinou slabosťou. Veľké "plutvy" charakteristické pre minbarijské aj centaurské lode sú, v skutočnosti, projekčným systémom pre gravimetrický pohonný systém. Ak sú poškodené alebo odtrhnuté, gravimetrické pole používané pohonom sa zrúti. Minbarijské lode používajú len gravimetrický pohon (žiadne náhradné pohonné systémy ako napríklad iónové alebo plazmové motory). Teda, teoreticky, ak je dostatočne poškodená jedna z "plutiev", loď bude účinne vyradená na niekoľko minút. Rozhodujúci dôkaz bol získaný v roku 2259, keď minbarijskému krížniku Tragatti doslova odrezal iný minbarijský krížnik jeho zadnú gravimetrickú "plutvu".***

Hoci táto taktika môže byť v boji efektívna, a stíhači Pozemskej aliancie sa snažili túto slabosť využiť skrz kamikadze útoky, je treba veľké množstvo ťažko vyzbrojených lodí, aby poskytli dostatočnú palebnú silu na preniknutie refrakčnými poľami a pancierom, nie to ešte aby spôsobili škody dostatočné na vyradenie gravimetrického pohonného systému vojnového krížnika. Teoreticky treba na to sústredenú paľbu troch torpédoborcov triedy Omega.

[*Meno triedy Sharlin prevzaté z AOG hry - termín vojnový krížnik prevzatý z biblie Babylon 5.]
[*Delennová v epizóde "Severed Dreams" povedala, že Náboženská a Robotnícka kasta ovládajú 2/3 minbarijských síl.]
[*Veľkosť založená na porovnaní s Babylonom 5 a ostatnými loďami.]
[*Veľkosť posádky založená na údaji uvedenom v B5 CD-ROM Príručke Sierry.]
[*Veľkosť posádky môže byť až 250 členov, uvedené v sérii hračiek firmy Micro-Machine.]
[**Tento systém bol videný používaný počas celého seriálu B5.]
[**Zbraňová výbava a termíny spozorované priamo v seriáli a v podporných materiáloch AOG.]
[**Ako bolo poznamenané v rannej dokumentácii AOG a videné použité v TV filme "Third Space".]
[**Ako bolo poznamenané v taktických údajoch B5 v epizóde "Legacies".]
[**Gravimetrický pohon videný v mnohých dieloch seriálu, typ pohonu uvedený v B5 CD-ROM Príručke Sierry.]
[***Akcelerácia založená na akcelerácii triedy Excalibur.]
[***Rýchlosť spomenutá v epizóde "Legacies", termín "BoPrills" uvedený v sérii hračiek firmy Micro-Machine.]
[***Výkon založený na použití deutéria ako paliva s reakčnou komorou veľkosti 904,778.7 kubických metrov a efektívnosti nie väčšou než nukleárna reakcia.]
[***Ako bolo videné na monitore B5 v epizóde "Points of Departure".]
[***Ako bolo videné v epizóde "Points of Departure".]

↑ Hore