Hliadkovací čln Liandra

Ranger Patrol Cutter

Trieda:
neznáma (Liandra)
Typ:
Cutter
Dĺžka:
160 metrov [?]
Hmotnosť:
38,000 metrických ton [?]
Posádka:
20
Vojaci:
n/a
Počet stíhačiek:
n/a
Energetický zdroj:
zosilnené fúzne reaktory
kvantový gravitačný reaktor [?]
Výdrž:
6 mesiacov [?]
Zbraňový systém:
3 neutrónové kanóny
4 batérie veží fúznych lúčov
Obranný systém:
0.8 - 1.6 m samoopravovacieho polykryštalického panciera
gravitačné ťažné lúče [?]
minbarijské maskovacie zariadenie

S útočnými loďami triedy Whitestar pri vysokej požiadavke ale nízkej dodávke, Rangeri zaťažení obranou hraníc Medzihviezdnej aliancie boli prinútení začať používať ostatné minbarijské lode používané Rangermi pred Vojnou s Tieňmi.* Jednou z týchto lodí je Liandra, 20 rokov stará* hliadkovacia loď používaná Rangermi, ktorá bola uvedená do služby rok pred Pozemsko-Minbarijskou vojnou.* Hoci ide o relatívne novú loď, Liandra je založená na starom dizajne, ktorého koncept je považovaný vzhľadom na dnešné štandardy za zastaralý.*

Navrhnutá na tajné misie s dlhým dosahom, až k Okraju, tento typ plavidla nemá bežné minbarijské zafarbenie alebo typický dizajn ako ostatné minbarijské lode.* Jednoducho povedané, Liandra bola navrhnutá nie na krásu ale aby mohla posádka Rangerov skúmať hrozby pre Minbarijskú federáciu a sledovať znamenia o návrate Tieňov. V súčasnosti je Liandra stále používaná Medzihviezdnou alianciou a velí jej Ranger David Martel.**

Plavidlo typu Liandra je približne 160 metrov dlhá**, a nesie posádku 20 ľudí.** Útočné zbrane zahŕňajú prinajmenšom štyri zbraňové veže a tri nepohyblivé kanóny umiestnené pod krídlami a na čele.** Tieto zbrane sú ovládané holografickou virtuálnou streleckou gondolou na mostíku.** Obranné systémy zahŕňajú minbarijskú maskovaciu technológiu, protiopatrenia a pancierovaný trup. Maskovací systém používa sériu energetickým polí na rozptýlenie prichádzajúcich senzorových papskov, robiac tak loď efektívne neviditeľnú pre elektronické skenery.*** Protiopatreniami sú fazetové kryštalické projektily navrhnuté na prerušenie energetických zbraní pri základných frekvenciách, redukujúc tak ich negatívny efekt.*** Trup je pokrytý minbarijským pancierom na kryštalickom základe o hrúbke 0.8 až 1.6 metra.***

Ako všetky minbarijské lode, Liandra používa gravimetrický pohonný systém ako hlavný pohonný zdroj, ktorý jej na rozdiel od iónových motorov poskytuje oveľa väčšiu rýchlosť a manévrovateľnosť než majú bežné plavidlá. Nanešťastie, kvôli malej veľkosti nemá Liandra vlastný skokový motor na vstupovanie/opúšťanie hyperpriestoru, teda je prinútená spoliehať sa na skokové brány.***

[*Ako uviedol JMS na www.jmsnews.com.]
[*Poznamenal Dulann v televíznom filme "Legend of the Rangers"]
[*Liandra bola prvý krát videná v LOTR, v roku 2264, teda bola postavená v 2244, Pozemsko-Minbarijská vojna začala v 2245.]
[*Tvrdenie založené na poznámkach postáv/produkcie, že Liandra bola považovaná za starú a predpotopnú, napriek tomu to bola relatívne nová loď ... a ľudia ju pokladali za prekliatu.]
[*Dohad založený na drastických dizajnových rozdieloch medzi niektorými/všetkými predchádzajúcimi inkarnáciami minbarijských lodí.]
[**Ako sme mohli vidieť v televíznom filme "Legend of the Rangers"]
[**Veľkosť založená na fakte, že Liandra je aspoň dve paluby vysoká a veľkosť porovnaná s kamerovým robotom.]
[**Ako uviedol JMS na www.jmsnews.com.]
[**Ako sme mohli vidieť v seriáli a pri výrobe CGI modelu na www.b5lr.com]
[**Teória založená na tom, čo sme mohli vidieť a čo bolo uvedené v seriáli Babylon 5.]
[***Teória založená na tom, čo sme mohli vidieť a čo bolo uvedené v seriáli Babylon 5, štandardný systém na všetkých známych minbarijských bojových lodiach.]
[***Ako sme mohli vidieť v televíznom filme "Legend of the Rangers", a podľa popisu v scenári časti "To the Ends of the Earth" seriálu Crusade.]
[***Pancier založený na hrúbke zaťahovacích pristávacích podvozkových plochách na Liandre, a pri výrobe CGI modelu na www.b5lr.com]
[***Nikdy sme nevideli Liandru použiť skokový motor a všetky záznamy ukazujú, že používa len skokové brány, ktoré sú zhodné s bránami zo seriálu Babylon 5, kde sú lode triedy Whitestar považované za najmenšie lode - 475.6 m - so skokovým motorom.]

↑ Hore