Drakhský nosič

Drakh Carrier Drakh Carrier

Trieda:
Invader
Typ:
nosič
Dĺžka:
14 kilometrov [?]
Hmotnosť:
19.6 miliárd metrických ton
Posádka:
neznámy počet
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
40 nájazdníkov
Energetický zdroj:
kvantový gravitačný reaktor
Výdrž:
20 rokov
Zbraňový systém:
neznámy
Obranný systém:
10 m pancierovaného trupu
gravitačná energetická sieť

Táto loď bola úplne prvá drakhská loď, s ktorou sa Medzihviezdna aliancia stretla, a to v roku 2261. Prvé stretnutie sa uskutočnilo blízko minbarijského priestoru, keď sa s nimi stretla veľvyslankyňa Delennová na ceste späť na Minbar.* Flotila lodí Whitestar zneškodnila a zničila drakhský nosič a jeho nájazdníkov potom, čo Drakhovia spustili paľbu. Tento nosič zrejme útočil na lode blízko minbarijského priestoru a pokúšal sa využiť nestabilnej politickej situácie na Minbare, aby získal pre Drakhov planétu v minbarijskom priestore ako nový domov.

Od tohoto prvého násilného stretnutia bolo vzácnosťou vidieť tieto lode, i keď sa objavili údajné pozorovania blízko centaurského priestoru. Žiadne taktické informácie o tejto lodi nie sú dostupné, ale treba poznamenať, že jediná loď Whitestar je schopná zničiť loď tejto triedy.

Drakhský nosič by sme si nemali pliesť s drakhským krížnikom. Hoci sú obe lode podobné v triede, drakhský krížnik je len o niečo dlhší ako tri kilometre*, zatiaľ čo obrovský drakhský nosič meria po dĺžke viac ako 14 kilometrov.* Zdá sa, že tento typ lode má veľmi ľahký pancier a žiadne rozoznateľné zbrane. Ukázalo sa, že nosičovým hlavným obranným prostriedkom je jeho letka 40-tich drakhských nájazdníkov, ktoré privezie na bojisko ako bojovú letku.

[*Ako sme videli v "Lines of Communication."]
[*Oficiálnu veľkosť krížnika uviedol Tim Earls.]
[*Založené na porovnaní veľkosti s Whitestar.]

↑ Hore