Bojový krížnik triedy Primus

Primus Battle Cruiser

Trieda:
Primus
Typ:
bojový krížnik
Dĺžka:
1,586 metrov
Hmotnosť:
22 miliónov metrických ton
Posádka:
212
Vojaci:
500
Počet stíhačiek:
12 stíhačiek triedy Sentri
Energetický zdroj:
1 hmoto/antihmotový reaktor
4 fúzne reaktory
Výdrž:
15-20 rokov
Zbraňový systém:
8 Iónových kanónov
4 bojové laserové kanóny
4 ľahké pulzné kanóny
2 odpaľovače rakiet
1 urýchľovač hmoty [voliteľný]
Obranný systém:
3.8 m pancierovaného trupu
8 vlečných lúčov
gravimetrická obranná sieť
Primus na návšteve Babylonu 5
Primus na návšteve Babylonu 5
Centaurské bojové krížniky triedy Primus sú obrovské bojové lode merajúce 1,586 metrov na dĺžku*. Hoci nie sú také nové ako bojové lode triedy Vorchan, od roku 2263 bol Primus stále najsilnejšou loďou v Centaurskom kráľovskom námorníctve, schopnou doručiť na bojové pole obrovskú zbraňovú výbavu.

Loď triedy Primus je vyzbrojená ôsmymi dvojhlavňovými iónovými kanónmi umiestnenými pozdĺž horného a dolného trupu, štyrmi bojovými lasermi na krídlach, odpaľovačmi rakiet a štyrmi ľahkými pulznými kanónmi okolo štartovacích dokov*. Krížniky triedy Primus môžu byť dokonca vybavené urýchľovačmi hmoty na planetárne bombardovanie*. Tento obrovský taktický zbraňový systém robí z Primusu najobávanejšiu bojovú loď v Centaurskom námorníctve.

Centaurské bojové krížniky, okrem toho že majú obrovskú zbraňovú výzbroj, slúžia tiež ako nosiče stíhačiek pre Kráľovskú flotilu. 12 stíhačiek triedy Sentri* v kombinácii s vynikajúcim zbraňovým systémom a gravimetrickým pohonným systémom* robí z bojového krížnika viac než rovnocenného súpera pre pozemský alebo narnský náprotivok. Nanešťastie trpí trieda Primus starobou a zastaranými systémami; väčšina lodí tejto triedy má viac než dvesto rokov.

Hoci mnoho lodí triedy Primus bolo po desaťročia neustále vylepšovaných, sú často nedostatočne zásobené energiou pre veľké množstvo bežiacich systémov. Okrem toho ich pancier je podľa moderných štandardov príliš tenký na bojovú loď tejto kategórie.

Tenký pancier je dôsledkom faktu, že počas návrhu Primusu sa Centaurovia pokúšali vybaviť ho gravitačných štítovým systémom. Experiment bol rozhodným úspechom z vedeckého bodu pohľadu, ale katastrofickou chybou v boji. Hoci boli gravitačné štíty schopné vychyľovať a lámať prichádzajúcu paľbu, systém sa dal rýchlo premôcť sústredenou paľbou a štíty ako také poskytovali menšiu ochranu než pancier.**

Neskôr Centaurovia vybavili Primus väčším množstvom panciera, čo spôsobilo mnoho nových problémov. Najväčším bol ten, že kostra Primusu nebola navrhnutá na nesenie dodatočnej váhy ťažkého pancieru, pričom Primus bol oveľa zraniteľnejší než keby bol navrhnutý podľa tradičných merítok. Pancier tiež obmedzil efektívnosť štítov, keďže sa gravitačné protiopatrenia museli projektovať cez viac hmoty a spravil ich takmer nepoužiteľné proti ťažkým zbraniam.**

Primus na návšteve Babylonu 5
Primus na návšteve Babylonu 5
Hoci má jednoznačnú výhodu v umelom gravitačnom pohone, gravimetrický pohonný systém začlenený do lodí triedy Primus je starý storočia a je včlenený priamo do hlavných systémov lode. Tento systém je zastaraný, nie veľmi efektívny a na prevádzku potrebuje obrovské množstvo energie. V priemere musí Primus vynaložiť 50-65% svojho celkového denného výkonu len na beh gravimetrického pohonu a systému umelej gravitácie, a aj vtedy nemôže využiť jeho plný potenciál. Vzhľadom na fakt, že tento systém je tiež kľúčovým komponentom v centaurských energetických obranných poliach, pohon a obrana môžu byť vyradené nepretržitou paľbou zo stíhačiek.

Napriek týmto problémom a prezývke Sklenená brada je bojový krížnik triedy Primus stále lepší v zbraňovej kapacite, keď ho porovnáme s náprotivkami v Pozemskej aliancii alebo Narnskom režime. Centaurský kľúč k úspechu je ich kvalitnejšia technológia umožňujúca ich vydržať v boji dlhšie než lode používajúce fúzne reaktory a prvotriedna taktika získaná počas takmer tisícročia vesmírnych bojov. Túto taktiku využívajú pre každú prevahu, metodicky prekonávajúc nepriateľov touto smrtiacou kombináciou; kombináciou veľmi dobre demonštrujúcou na bojovom krížniku triedy Primus.

Počas Narnsko-Centaurskej vojny boli dva krížniky Primus zničené v systéme Babylonu 5. Prvú stratu zapríčinilo narnské obvinenie Centaurov, že používajú B5 ako prekladaciu stanicu pre zbrane hromadného ničenia. Centauri požadovali prepustenie niektorých zaistených transportov a poslali krížnik, aby urýchlil vybavenie tejto záležitosti. Keď narnský krížnik vstúpil do priestoru B5, začas sa boj, počas ktorého boli oba krížniky zničené.

Druhý krížnik bol zničený počas bitky proti B5 a narnskému krížniku G'Tok. G'Tok prišiel do priestoru B5 s ťažkými poškodeniami a požiadal o pomoc. Sheridan súhlasil a ponúkol mu pomoc s opravami. Vtedy Centauri požiadali o vydanie G'Toku. Keď sa krížnik pokúšal uniknúť blízkou skokovou bránou, Primus zahájil na G'Tok i B5 streľbu.

Sheridan prikázal zamerať Centaurský krížnik a opätovať paľbu. Krížnik bol zničený obrannou sieťou stanice a niekoľkými Starfury, ktoré boli potom pridelené ako eskorta G'Toku.

[*Meno triedy prevzaté z AOG - Veľkosť uvedená vo videohre "Into the Fire".]
[*Zbraňová výbava založená na priamom pozorovaní trupu Primusu.]
[*Ako vidno v epizóde "The Long Twilight Struggle."]
[*Ako bolo uvedené vo videohre "Into the Fire".]
[*Gravimetrický pohonný systém uvedený v CD-ROM príručke B5.]
[**Teória štítov uvedená v AOG RPG hre - podporená scénami v epizóde "The Fall of Night", kde je paľba stíhačiek Starfury podľa všetkého rozptýlená v kruhovom vzore, než zasiahne trup.]
[**Ako vidno v epizóde "The Fall of Night."]

↑ Hore