Ťažký krížnik Valenn

Valenn class starship

Trieda:
Valenn
Typ:
ťažký krížnik [?]
Dĺžka:
1300 metrov
Hmotnosť:
46.8 miliónov metrických ton
Posádka:
100 [?]
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
neznámy počet
Energetický zdroj:
kvantový gravitačný reaktor
fúzne reaktory
Výdrž:
20 rokov [?]
Zbraňový systém:
neznámy
Obranný systém:
8 m samoopravovacieho pancierovaného trupu
gravitačné ťažné lúče
minbarijské maskovacie zariadenie

Ťažký krížnik triedy Valenn bola prvou loďou postavenou v spolupráci medzi Minbarijskou federáciou a Pozemskou alianciou, ktoré spolu navrhli a zostrojili Valenn v nádeji na vytvorenie novej vlajkovej triedy lodí Medzihviezdnej aliancie.* Často prezývaná ako "škaredá lietajúca tehla", Valenn bol zaujímavou zmesou pozemskej a minbarijskej technológie. 1300 metrov* dlhý obor s malou manévrovateľnosťou, sa ale mohol pýšiť najvyspelejším iónovým pohonným systémom aký bol kedy vyvinutý, a keď sa tento systém skrížil s minbarijským gravimetrickým pohonom, stal sa Valenn najrýchlejšou loďou Aliancie.*

Bohužiaľ, životnosť Valenna bola krátka - prototyp bol zničený teroristami pracujúcimi pre vyspelý rasu známu ako "Hand", rasu náležiacu k Prvým, ktorí ju vyhnali z našej reality pred dlhými vekmi.* Vďaka nepopularite Valennovho zovňajšku a výkonu a keďže práce na torpédoborcoch triedy Victory rýchlo postupovali, bol návrh Valenna zrušený.*

[*Dohad, keďže Excalibur a Victory v tom čase ešte neboli dokončené.]
[*Veľkosť určená na základe porovnania so 160 metrov dlhou loďou triedy Liandra.]
[*Ako bolo uvedené v televíznom filme "Legend of the Rangers."]
[*Fakt z filmu "Legend of the Rangers."]
[*Dohad založený na nedostatku a slabom výkone triedy Valenn.]

↑ Hore