Oblak smrti

Death Cloud

Trieda:
Storm
Typ:
planetárny zabijak
Dĺžka:
--
Hmotnosť:
neznáma
Posádka:
áno - neznámy počet
Vojaci:
--
Počet stíhačiek:
--
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
nekonečná
Zbraňový systém:
multi gigatonové rakety
nano-roboti Tieňov
zmrazovacie zariadenie
Lúč smrti
kvantové pulzné obranné veže
Obranný systém:
biopancier Tieňov
štíty Tieňov
nano-roboti Tieňov

Jedna z najstrašnejších zbraní, aké kedy ľudské oči videli, je Oblak smrti. Tento oblak bol použitý na zničenie tuctov svetov a Drakhovia pred niekoľkými mesiacmi takmer uspeli, keď ho použili na zničenie Zeme.

Oblak smrti pozostáva z niekoľkých vrstiev. Vonkajšia vrstva planetárneho zabijaka Tieňov je charakteristickou črtou tejto zbrane, ktorá kompletne zahaľuje vnútorný mechanizmus. Tento oblak je pravdepodobne zložený z nanorobotov schopných pohltiť všetok použiteľný materiál, biologický a iný na každej planéte. Títo nanoroboti nie sú pravými robotmi, ale biologickými organizmami. Títo bionaniti sú schopní pohltiť všetky planetárne suroviny a premeniť ich na palivo, ktoré podporuje tento strašný stroj.

Vnútorná časť Oblaku smrti nebola až doteraz známa. Zdá sa byť väčšia, sieťovej konštrukcie, ktorá sa rozpína z veľmi pevnej formy až kým neobklopí celú planétu. Ak je planéta celá obklopená vo vnútri oblaku, spustia sa ofenzívne systémy, aby vykonali svoju hroznú prácu.

Oproti Vorlonskému Planetárnemu zabijakovi, ktorý používa masívny energetický výboj k rozmetaniu planéty na milióny kúskov, používajú Tiene konzervatívnejší prístup zničenia planéty. Používajú totiž multi-gigatonové rakety ako projektily, ktoré sa zaryjú do planéty, a po dosiahnutí jej jadra explodujú. To doslova obráti planétu naruby a zmení ju na rádioaktívnu, horúcu pustinu.

Keď je v roztavenej forme, bionaniti zbavia planétu akéhokoľvek organického i použiteľného anorganického materiálu a použijú ho k "výžive" oblaku. Keď skončí táto fáza, je z planéty len kus rozžhaveného kameňa vo vesmíre. V tomto bode dokončí Oblak smrti ťaženie a začne z planéty čerpať termálnu energiu, zanechajúc za sebou studený svet bez života. Po skončení tejto fázy sa oblak presunie k ďalšiemu cieľu.

Čo po ňom zostane je len mŕtva tvrdá skala vo vesmíre, zbavená všetkých minerálov a akéhokoľvek organického života. Keď Oblak smrti opustí planétu, nie je z nej viac, než studený mŕtvy balvan vo vesmíre zbavený akejkoľvek šance na vznik nového života.

↑ Hore