Krížnik rasy z 3. priestoru

3rd Space - Cruiser

Trieda:
neznáma
Typ:
torpédoborec
Dĺžka:
2,000 metrov [?]
Hmotnosť:
neznáma
Posádka:
neznámy počet
Vojaci:
neznámy počet
Počet stíhačiek:
neznámy počet
Energetický zdroj:
hyperpriestorový ventil
Výdrž:
neznáma
Zbraňový systém:
neznámy
Obranný systém:
biopancierový trup
gravimetrické energetické polia

Dĺžka krížnika z tretieho priestoru je odhadovaná na viac než 2000 metrov. Tento odhad je založený na záznamoch rozhovorov posádky Babylonu 5, ktorá naznačila, že vorlonské zariadenie používané na vytvorenie mostu medzi našim vesmírom a tretím priestorom, je veľké asi ako prieskumná loď Explorer. Veľkosť krížnika z tretieho priestoru je tiež založená na relatívnej šírke plavidla oproti vorlonskému zariadeniu.

Zdá sa, že táto loď používa vyspelú gravimetrickú technológiu, táto domnienka je založená na fakte, že časti krížnika sú držané okolo lode neviditeľnou silou. Nie sú tu žiadne rozoznateľné častice vychádzajúce z motorov tohto plavidla, čo naznačuje, že podobne ako lode Tieňov je vybavená len gravitačným pohonným systémom.

Vizuálne svedectvá poukazujú na to, že podobne ako stíhačky, aj krížnik z tretieho priestoru má pancier na organickom základe a vyspelý gravimetrické energetické štíty schopné blokovať takmer každý výstrel. Mnoho z informácií o tejto lodi sú, prirodzene, predpoklady, pretože vorlonský mechanizmus použitý na vytvorenie mosta medzi naším vesmírom a tretím priestorom, bol zničený predtým, než sa nejaký z týchto obrov vynoril z portálu. Avšak, pri takej desivej sile akú majú ich malé stíhačky, je nepravdepodobné, že niečo menšie než celá flotila môže prežiť bitku s jednou z týchto lodí.

[Všetky údaje sú prevzaté z filmu "Tretí priestor"]

↑ Hore