Výskumná loď Explorer

Explorer class ship

Trieda:
Explorer
Typ:
výskumná/konštrukčná loď
Dĺžka:
6,103 metrov
Hmotnosť:
37,5 miliónov metrických ton
Posádka:
2400
Vojaci:
N/A
Počet stíhačiek:
16 stíhačiek Starfury
Energetický zdroj:
8 fúznych reaktorov
Výdrž:
2 roky
Zbraňový systém:
28 pulzných kanónov
Obranný systém:
8 m pancierovaného trupu
62 energetických projektorov obrannej siete Mk. I

Plavidlá triedy Explorer sú kombináciou plavidiel pre vedecký výskum/stavbu skokových brán, venujúce sa pokojnému prieskumu vesmíru a rozširovaniu Pozemskej aliancie. Merajúce približne 6,1 kilometrov* (3,8 míľ) po dĺžke, je plavidlo triedy Explorer najväčším plavidlom Pozemského loďstva.

Hoci pôsobí výhradne pod armádou, posádku všetkých lodí triedy Explorer tvorí výhradne civilný personál zložený hlavne z civilných vedcov, výskumníkov a technikov/pracovnej posádky na konštrukciu skokových brán.

Prvoradou úlohou všetkých plavidiel tejto triedy je výskum a prieskum, a tak majú len primernú obranu zahrňujúcu sériu obranných pulzných kanónov a dve letky Starfury. To robí z plavidiel Explorer veľké, zle chránené ciele, ale ich masívne skokové motory a silné fúzne reaktory im dovoľujú rýchlo uniknúť pred nebezpečnými situáciami.

Plavidlá triedy Explorer trávia väčšinu svojho času prieskumom "Okraja", nezmapovaných a nepreskúmaných oblastí vesmíru, na ktoré si nerobí nárok žiadna zo známych rás. Výsledkom toho je, že lode Explorer sú väčšinou prvé, ktoré nadviažu kontakt s plavidlami neznámych mimozemských rás. Toto privilégium a bremeno nie je brané na ľahkú váhu, takže aby sa malé nedorozumenie nezmenilo v tragédiu, sú členovia posádky a veliaci dôstojníci veľmi skúsení v procedúrach prvého kontaktu.

Vzhľadom k dominantnému postaveniu plavidiel triedy Explorer na poli prieskumu, sú tieto lode vybavované poslednými novinkami v senzorovej a komunikačnej technológii, čo im dovoľuje oveľa jednoduchší kontakt a komunikáciu s inými mimozemskými druhmi. To vo výslednom efekte znamená, že stredne veľkú planétu dokáže plavidlo Explorer zmapovať a preskúmať v priebehu niekoľkých týždňov, pokladajúc tak základ pre detailnejší prieskum.

Hoci majú Explorery viac než dostatok energie ku skoku do hyperpriestoru a ísť kamkoľvek chcú, väčšiu časť hmotnosti tvoria náhradné súčiastky potrebné na stavbu nových skokových brán. Nepretržitá výstavba a predaj skokových brán znamená pre lode Pozemskej aliancie a komerčné lode jednoduchší prístup k novým oblastiam vesmíru. To zaisťuje Pozemskej aliancii rýchle a efektívne cesty ako rýchlo rozšíriť oblasť ľudského vplyvu a tak získavať cenné zdroje a príjem, keď Zem spoplatňuje vládam ostatných rás používanie skokových brán aliancie.

[*Veľkosť založená na porovnaní s Babylonom 5.]

↑ Hore